Opnieuw vertraging van 12 maanden bij de invoering van de milieuzone in Málaga

Opnieuw vertraging van 12 maanden bij de invoering van de milieuzone in Málaga
Beeld: via canva.com

Opnieuw vertraging van 12 maanden bij de invoering van de milieuzone in Málaga

De groeiende bezorgdheid over luchtvervuiling en de negatieve gevolgen ervan voor de gezondheid en het milieu hebben geleid tot toenemende inspanningen van steden om dit probleem aan te pakken. Een effectieve maatregel die veel steden moeten nemen, is de invoering van milieuzones of lage-emissiezones. Deze zones beperken de toegang van de meest vervuilende voertuigen tot bepaalde stedelijke gebieden, wat de luchtkwaliteit verbetert en de CO2-uitstoot vermindert. Ook Málaga stad moet voldoen aan deze maatregelen, maar de uitvoering ervan heeft opnieuw vertraging opgelopen.

Ongeveer 150 Spaanse gemeenten verspreid over heel Spanje moeten zich aanpassen aan de nieuwe regelgeving die sinds 1 januari 2023 geldt, en moeten een lage-emissiezone of milieuzone hebben gecreëerd, in het Spaans ‘Zona de Bajas Emisiones’. In de praktijk zijn er nog maar weinig steden die aan deze eis voldoen, zelfs na een extra periode van extra 12 maanden om de milieuzones in te voeren. Op deze kaart staan de actieve milieuzones aangegeven.

De invoering van de milieuzone in Málaga verloopt ook niet zonder uitdagingen. Aanvankelijk was de bedoeling om de zone in 2023 operationeel te hebben, maar dit bleek niet haalbaar. Ook 2024 lijkt niet haalbaar. De stad heeft nu een nieuwe datum vastgesteld voor de implementatie van de milieuzone: juli 2025.

De vertraging van de invoering van de milieuzone in Málaga heeft verschillende oorzaken. Enerzijds is er de noodzaak om meer tijd te nemen voor zorgvuldige planning en voorbereiding, en anderzijds zijn er ook technische en administratieve uitdagingen die moeten worden overwonnen.

De technische implementatie van de milieuzone in Málaga vereist een geavanceerd camerasysteem voor nummerplaatherkenning en toegangscontrole. Bijna alle benodigde camera’s zijn al geïnstalleerd, wat een belangrijke mijlpaal is in het proces.

De overgangsfase van één jaar, die begint in juli 2025, zal worden gebruikt om het systeem te testen, eventuele problemen op te lossen en de bevolking bewust te maken van de nieuwe regels. Tijdens deze periode zullen er geen boetes worden opgelegd, maar zal er wel informatie worden verstrekt over de regels en de voordelen van de milieuzone.

Na de overgangsfase zullen de toegangsbeperkingen voor verschillende voertuigcategorieën geleidelijk worden ingevoerd:

  • Vanaf 2025: Alleen voertuigen met de etiketten NULCO, ECO, C, B en zonder etiket die in Málaga zijn geregistreerd, zullen toegang krijgen tot de milieuzone.
  • Vanaf 2026: Voor voertuigen met het B-etiket zal ook de eis gelden dat ze in Málaga moeten zijn geregistreerd.
  • Voor bestelwagens: Er zal een overgangsperiode van vier jaar gelden, waarna alleen bestelwagens met de etiketten NULCO, ECO, C, B en zonder etiket die in Málaga zijn geregistreerd, toegang zullen krijgen tot de milieuzone.
  • In 2029: De eis van registratie in Málaga zal ook van toepassing zijn op bestelwagens met het B-etiket en op bestelwagens zonder etiket.

    Na de overgangsfase zullen er sancties worden opgelegd aan voertuigen die niet voldoen aan de toegangsregels van de milieuzone. De boetes zullen variëren afhankelijk van de ernst van de overtreding, maar het doel is om naleving van de regels te bevorderen en de luchtkwaliteit in Málaga te verbeteren.

    Ga naar de inhoud