Euthanasie in Spanje en een analyse van drie jaar wetgeving

Euthanasie in Spanje en een analyse van drie jaar wetgeving
Beeld: via canva.com

Euthanasie in Spanje en een analyse van drie jaar wetgeving

De invoering van de euthanasiewet in Spanje heeft de afgelopen drie jaar gemengde resultaten opgeleverd. Hoewel de wet een belangrijke stap voorwaarts is in het erkennen van het recht op een waardige dood, zijn er nog steeds aanzienlijke uitdagingen en ongelijkheden in de toepassing ervan. Gemiddeld worden zaken opgelost in 75 dagen, terwijl dit niet meer dan 35 dagen zou mogen duren. Daarnaast wordt 20% van de aanvragen afgewezen.

In 2022 zijn in totaal 152 mensen overleden terwijl hun verzoek voor euthanasie in behandeling was. Dit resulteerde in totaal in 576 verzoeken om hulp bij overlijden. Van 48 van deze gevallen is echter geen informatie beschikbaar omdat er geen rapport is van de verantwoordelijke arts.

Volgens cijfers van het ministerie van Volksgezondheid zijn in Spanje in totaal 288 mensen overleden als gevolg van euthanasie. De Euthanasiewet bepaalt dat de garantie- en evaluatiecommissie van elke autonome regio verantwoordelijk is voor het toezicht op euthanasiegevallen.

De implementatie van de euthanasiewet in Spanje heeft geleid tot opvallende verschillen tussen verschillende regio’s. Deze discrepanties roepen vragen op over de gelijke toegang tot euthanasie voor alle burgers.

Sommige gebieden laten aanzienlijk meer gevallen van euthanasie zien dan andere. Deze discrepanties kunnen niet volledig worden verklaard door demografische factoren. De ongelijkheid tussen regio’s heeft directe gevolgen voor patiënten die overwegen euthanasie te ondergaan, omdat sommigen verder moeten reizen om toegang te krijgen tot de dienst. Bovendien kan er in bepaalde gebieden een potentieel langere wachttijd zijn en kan er mogelijk sprake zijn van ‘euthanasietoerisme’ tussen regio’s.

Om de ongelijkheid aan te pakken, is er behoefte aan een gestandaardiseerd rapportageformaat voor alle regio’s, regelmatige publicatie van gedetailleerde statistieken en een nationaal overkoepelend orgaan om de implementatie te monitoren.

Ga naar de inhoud