Milieuactivisten verzetten zich tegen het ‘Nederlandse’ plan voor de Ebro-delta

Milieuactivisten verzetten zich tegen het 'Nederlandse' plan voor de Ebro-delta
Beeld: via canva.com

Milieuactivisten verzetten zich tegen het ‘Nederlandse’ plan voor de Ebro-delta

Dit artikel is 9 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

“Het heden voeden, de toekomst uithongeren”. Dat is hoe de Actie Ecologisten het plan van het Departament d’Acció Climàtica voor de Ebro-delta in het zuiden van de Catalaanse provincie Tarragona aan de Costa Dorada beschrijven. De regionale Catalaanse overheid is van plan om miljoenen kubieke meters zand van de oceaanbodem aan te wenden om de stranden te beschermen en duinen te vormen in de regio’s Buda, La Marquesa en Trabucador. Het plan volgt het Nederlandse voorbeeld, dat succesvol toegepast is op de stranden van Den Haag.

De milieuorganisatie ziet dit als een regelrechte “misbruik van overheidsgeld”. De Catalaanse regionale overheid ‘Generalitat de Catalunya’ is er echter van overtuigd dat deze oplossing meer duurzaam is dan het voorstel van het Spaanse ministerie van Ecologische Transitie, dat suggereert om zand van de stranden te gebruiken.

Volgens het platform is het delta-ecosysteem essentieel en moeten we de natuurlijke processen ervan respecteren, zonder in te grijpen op een manier die de natuurlijke ontwikkeling ervan verandert. Het struikelblok is dat de natuurlijke uitbreiding van de delta al tientallen jaren wordt belemmerd doordat de sedimenten van de rivier worden opgehouden in de stuwmeren.

Niet alleen de Ecologistas en Acción, maar ook het Plataforma en Defensa de l’Ebre en de Asociación Sediments, hebben Endesa aangeklaagd voor het tegenhouden van deze sedimenten. Ze eisen een oplossing voor de kern van het probleem (het tekort aan sedimenten) en verzetten zich krachtig tegen het plan van de regionale overheid, omdat zij dit beschouwen als een project van “zware techniek”, dat een grote investering vereist met milieugevolgen.

De milieuactivisten leunen op het standpunt van de Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling, die aangeeft dat er minder infrastructuur in rivierecosystemen moet zijn: “Men moet de oorzaken van problemen aanpakken, niet de gevolgen ervan”. Deze organisaties eisen een concreet plan voor de delta, omdat zij van mening zijn dat de nodige maatregelen na de storm Gloria niet zijn genomen.

Daarentegen stelt de Generalitat dat er wel degelijk een plan bestaat. Er is immers 80 miljoen gepland voor de Delta Strategie. Wat de ecologen echter betwijfelen, is dat een aanzienlijk deel van dit geld wordt besteed aan het verwijderen van zand van de zeebodem in een poging de delta te redden.

Ga naar de inhoud