Het aantal overlijdens van 90-jarigen is in Spanje in 20 jaar tijd verdubbeld

Het aantal overlijdens van 90-jarigen is in Spanje in 20 jaar tijd verdubbeld
Beeld: via canva.com

Het aantal overlijdens van 90-jarigen is in Spanje in 20 jaar tijd verdubbeld

Het is geen geheim dat de Spaanse bevolking steeds ouder wordt. In de afgelopen jaren heeft het fenomeen van de vergrijzing zich steeds duidelijker gemanifesteerd, met ingrijpende gevolgen voor de samenleving. Waar vroeger het overlijden op oudere leeftijd eerder de uitzondering was, is het nu steeds vaker de norm. Zo blijkt uit recente cijfers dat bijna twee op de drie Spanjaarden overlijden op een leeftijd boven de 80 jaar.

De recente gegevens van het Spaanse Statistiekbureau (INE) tonen duidelijk aan dat de vergrijzing in Spanje de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Uit de cijfers blijkt dat in de eerste vier maanden van 2024 niet minder dan 48.520 mensen met een leeftijd van 90 jaar of ouder zijn overleden. Dit betekent een stijging van 144% in vergelijking met het jaar 2000, toen ‘slechts’ 19.836 mensen van 90 jaar of ouder waren overleden.

Uit deze cijfers blijkt overduidelijk dat de Spaanse bevolking steeds verder vergrijst. Waar vroeger het overlijden op hoge leeftijd eerder de uitzondering was, is het nu steeds vaker de regel. Deze trend heeft uiteraard ingrijpende gevolgen voor de Spaanse samenleving, die we in de volgende secties nader zullen analyseren.

De vergrijzing van de Spaanse bevolking doet zich niet overal in het land in gelijke mate voor. Er zijn duidelijke verschillen tussen de autonome gemeenschappen, zowel in de omvang als in het tempo van deze demografische ontwikkeling.

De drie autonome gemeenschappen met de hoogste sterftecijfers boven de 90 jaar zijn Castilla y León (37%), La Rioja (36%) en Aragón (36%). Aan de andere kant hebben de Canarische Eilanden (20%), Andalusië (24%) en Murcia (24%) de laagste percentages. De Valencia regio ligt ook onder het nationale gemiddelde met 26%.

Uit de cijfers blijkt dat er aanzienlijke regionale verschillen zijn in de mate van vergrijzing in Spanje. Sommige autonome regio’s, zoals Aragón en Castilië en León, kampen met een sterk vergrijsde bevolking, terwijl andere regio’s, zoals Extremadura, een relatief jonge bevolkingssamenstelling hebben. Deze verschillen houden verband met factoren als geboortecijfers, levensverwachting en migratiepatronen.

Ga naar de inhoud