Spaanse regering keurt nieuwe maandelijkse bijdragen voor zelfstandigen in Spanje goed

Spaanse regering keurt nieuwe maandelijkse bijdragen voor zelfstandigen in Spanje goed
Beeld: Canva

Spaanse regering keurt nieuwe maandelijkse bijdragen voor zelfstandigen in Spanje goed

Dit artikel is 2 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Alle zelfstandige werknemers of ‘autónomos’ moeten elke maand een bepaalde bijdrage betalen. Sinds 1 januari 2022 is de minimale maandelijkse bijdrage aan de Sociale Zekerheid 294 euro en de maximale bijdrage 1.266,66 euro, afhankelijk van de hoogte van het zogenaamde theoretische salaris of ‘base de cotización’. Na maandenlange discussies en aanpassingen is het nieuwe systeem met voor- en nadelen tijdens de Ministerraad aangenomen en zullen er vanaf 2023 veranderingen komen. KLIK HIER voor een uitgebreide uitleg op SpanjeWeetjes over het systeem in Spanje.

Er wordt al lang geklaagd over het huidige systeem want het maakt hierbij niet uit of je 1.000 euro of 1 miljoen euro per maand verdient, de maandelijkse bijdrage is voor iedereen even hoog. Daarom is het nieuwe systeem van de minister van Sociale Zekerheid dat bestaat uit 15 schijven geaccepteerd door de sociale partners en vakbonden en op dinsdag 26 juli aangenomen in de wekelijkse Ministerraad.

De veranderingen hebben betrekking op de transcatiejaren 2023, 2024 en 2025, de eerste drie jaar van negen jaar die men hanteert om uiteindelijk in 2032 helemaal over te schakelen naar een ander systeem. In 2025 gaat men weer rondom de tafel zitten om nieuwe afspraken te maken. 3,4 miljoen zelfstandigen zullen vanaf 2023 direct veranderingen merken en meer of minder per maand betalen, afhankelijk van de inkomsten. 

Het uiteindelijke doel van deze veranderingen is om een beter pensioensysteem te krijgen voor zelfstandige werknemers en om deze op gelijke voet te krijgen als werknemers met een salaris. Op dit moment is het ouderdomspensioen voor zelfstandige gemiddeld 43% of 600 euro lager.

Bedragen

De bedragen in 2023 liggen tussen de 230 euro als je minder dan 670 euro per maand verdient en 500 euro als je meer dan 6.000 euro per maand verdient. In 2024 zou dat dan respectievelijk 225 en 530 euro zijn en in 2025 moet dat respectievelijk 200 en 590 euro worden.

Een zelfstandige die minder dan 670 euro per maand verdient betaalt op jaarbasis in 2023 uiteindelijk 767 euro minder, in 2024 is dat 827 euro minder en in 2025 moet dat 1.127 euro minder zijn. Een zelfstandige die echter meer dan 6.000 euro per maand verdient betaalt op jaarbasis in 2023 uiteindelijk 2.472 euro meer, in 2024 is dat 2.833 euro meer en in 2025 moet dat 3.553 euro meer zijn voor de maandelijkse bijdrage.

Zoals op onderstaande tabel te zien is, bestaat het nieuwe systeem uit 15 schijven die weer bestaan uit verschillende groepen inkomsten (BASE) en de daarbij gerelateerde te betalen bedragen (CUOTA).

overzicht2
Beeld: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Waarom elke maand betalen?

Zelfstandige ondernemers moeten in Spanje elke maand een vast bedrag betalen voor de ‘Seguridad Social’ of Sociale Zekerheid, de zogenaamde ‘cotización de autónomos’. De hoogte van dat bedrag wordt bepaald door de zogenaamde ‘base de cotización’, zeg maar het theoretische salaris wat je gaat verdienen.

Voor dat maandelijkse bedrag krijg je de ziekenzorg zoals alle werknemers in Spanje, uitkeringen in het geval van ziekte en bouw je een pensioen op. Sinds 2019 hebben zelfstandige werknemers ook recht op een werkloosheidsuitkering.

Het lijken hoge bedragen maar als je in een ander land zoals Nederland of België als zelfstandige werkt moet je vaak meer betalen aan premies voor ziekenzorg en pensioenen en heb je vaak geen recht op een uitkering bij werkloosheid.

Ga naar de inhoud