Search
menu
Search

Vrouwen in Catalonië vrezen seksueel geweld op straat

Vrouwen in Catalonië vrezen seksueel geweld op straat
Beeld: via canva.com

Vrouwen in Catalonië vrezen seksueel geweld op straat

Meer dan de helft van de vrouwen in Catalonië zegt veel angst te hebben voor seksueel geweld op straat, blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Opinieonderzoek van de Catalaanse regering (CEO). 52% van de Catalaanse vrouwen bekent erg bang te zijn voor seksueel geweld, terwijl ze ’s nachts of overdag alleen over straat lopen. Dit percentage loopt zelfs op tot zeven op de tien vrouwen in de leeftijdscategorie 18-25 jaar.

Volgens een recente enquête, de Omnibus-barometer, heeft 46% van de ondervraagden, zowel mannen als vrouwen, een matig tot hoge angst om het slachtoffer te worden van seksueel geweld. Vrouwen zijn met 71% aanzienlijk angstiger dan mannen, die 19% angst ervaren.

De Omnibus-barometer heeft ook aangetoond dat 62% van de ondervraagden, zowel mannen als vrouwen in Catalonië, bang is om slachtoffer te worden van een overval ’s nachts of op straat. Vrouwen zijn met 77% aanzienlijk angstiger dan mannen, die 47% angst ervaren.

Ook als het gaat om de kans om slachtoffer te worden van een aanval van welke aard dan ook, is de angst bij vrouwen groter dan bij mannen. 75% van de vrouwen denkt dat ze slachtoffer kunnen worden, terwijl het percentage mannen 41% is. Deze resultaten suggereren dat vrouwen zich minder veilig voelen in het openbaar dan mannen. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals genderstereotypen, ervaringen met geweld of persoonlijke omstandigheden.

Het is belangrijk om te onthouden dat deze resultaten gebaseerd zijn op een enquête en dat de werkelijke cijfers dus kunnen verschillen. Het is ook belangrijk om te onthouden dat niet iedereen die bang is om slachtoffer te worden, ook daadwerkelijk slachtoffer zal worden.

In de enquête werd ook gevraagd naar fraude, waaruit blijkt dat een op de vijf inwoners van Catalonië in 2023 is opgelicht bij onlineaankopen. 14% geeft aan slachtoffer te zijn geweest van online bankfraude. 67% zegt pogingen te hebben opgemerkt van criminelen om toegang te krijgen tot hun persoonlijke accounts. 14% bevestigt dat er daadwerkelijk toegang is verkregen tot hun accounts.

Ga naar de inhoud