Werkloosheid Spanje gestegen naar bijna 3,4 miljoen ‘parados’

Werkloosheid Spanje gestegen naar bijna 3,4 miljoen ‘parados’
Beeld: 123rf

Werkloosheid Spanje gestegen naar bijna 3,4 miljoen ‘parados’

Dit artikel is 4 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Het werkloosheidspercentage in Spanje is gestegen naar 15,33% aldus de driemaandelijkse cijfers van het Spaanse Bureau voor de Statistieken (INE). In de EPA-enquête staat dat Spanje nu 3.368.000 werklozen heeft maar daartegenover staat dat er 18.607.200 werkenden zijn, ruim 1 miljoen minder dan in het eerste trimester van dit jaar.

Deze cijfers staan in het zogenaamde Encuesta de Población Activa (EPA) wat een enquête is die elke drie maanden plaatsvindt onder de beroepsbevolking waarbij gekeken wordt naar de echte leefsituatie in Spanje. 

De werkloosheid (paro) is het tweede trimester (april, mei, juni) met 55.000 personen gestegen. Tijdens de EPA-enquête over het eerste trimester (januari, februari, maart) steeg de werkloosheid ook al met 121.000 personen.

Op dit moment zijn er volgens de EPA-enquête 3.368.000 werklozen in Spanje, een percentage (tasa de paro) van 15,33%. Daartegenover staat dat er 18.607.200 werkenden (ocupados) zijn in Spanje wat 47,03% is. In Spanje zijn nu 21.975.199 personen die tot de beroepsbevolking (población activa) horen terwijl het land meer dan 47 miljoen inwoners heeft.

Het aantal werklozen is volgens de gegevens van de EPA het hoogste sinds het tweede trimester van 2018 terwijl het aantal werkenden op het laagste niveau sinds het eerste trimester van 2017 is gekomen.

In deze cijfers is nog geen rekening gehouden met die personen die vanwege de corona-crisis te maken hebben met een zogenaamde ERTE wat staat voor ‘Expediente de Regulación Temporal de Empleo’ wat een tijdelijke schorsing is van de arbeidscontracten. 

De ERTE is niet hetzelfde als een ‘Expediente de Regulación de Empleo’ ofwel ERE wat een collectief ontslag is. Bij een ERTE kan het personeel dus terugkomen want deze is tijdelijk van aard terwijl dat bij een ERE niet het geval is want het ontslag is definitief. Er zijn vanwege de corona-crisis echter nog steeds veel mensen die zich in een situatie van een ERTE bevinden.

De cijfers van de driemaandelijkse EPA-enquête worden doorgaans als accurater gezien dan de cijfers van het arbeidsregister Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) die elke maand worden gepubliceerd. Er zijn ook altijd verschillen te zien tussen beide instanties die op verschillende manieren meten.

Bekijk de gegevens van de EPA enquête HIER (PDF)

Ga naar de inhoud