Vooral cybercriminaliteit en seksuele misdrijven gestegen in 2023 in Spanje

Vooral cybercriminaliteit en seksuele misdrijven gestegen in 2023 in Spanje
Beeld: via canva.com

Vooral cybercriminaliteit en seksuele misdrijven gestegen in 2023 in Spanje

De criminaliteitscijfers in Spanje vertonen een stijgende trend in 2023, waarbij cybercriminaliteit en seksuele misdrijven een opvallende toename hebben vertoond. Volgens het jaarverslag over criminaliteit, gepubliceerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken, zijn er in 2023 bijna 2,5 miljoen strafbare feiten geregistreerd, waarvan bijna twee miljoen gevallen betrekking hebben op conventionele criminaliteit en 470.388 op cybercriminaliteit. 

Een van de meest zorgwekkende trends die naar voren komt uit het rapport, is de aanhoudende stijging van seksuele misdrijven. In totaal werden er in 2023 19.981 misdrijven tegen de seksuele vrijheid geregistreerd, waarvan bijna 5000 gevallen betrekking hadden op verkrachtingen, een stijging van 14% vergeleken met 2022. Het ministerie van Binnenlandse Zaken brengt deze toename in verband met een grotere bereidheid van slachtoffers om aangifte te doen.

De stijging van de criminaliteit in Spanje heeft niet alleen gevolgen voor de veiligheid en het welzijn van de inwoners van Spanje, maar ook voor de economie. Zo kan de toename van digitale misdrijven leiden tot financiële schade voor bedrijven en individuen. Daarnaast kan de stijging van drugshandel en fraude leiden tot een negatieve reputatie van Spanje als toeristische bestemming, wat weer gevolgen kan hebben voor de toeristische sector.

De statistieken onthullen ook opmerkelijke regionale verschillen in de criminaliteitscijfers. Enkele autonome regio’s, zoals Aragón, Balearen, Cantabrië en Castilië en León, hebben een daling van de criminaliteit op hun grondgebied gezien van maximaal 3% vergeleken met 2022. Aan de andere kant hebben regio’s zoals Asturië, Andalusië, Canarische Eilanden, Catalonië en de regio Valencia een toename van de criminaliteit ervaren.

Regionale verschillen in criminaliteit kunnen worden verklaard door factoren zoals werkloosheid, armoede, ongelijkheid en de effectiviteit van handhavingsmaatregelen. Gebieden met meer werkloosheid, armoede en ongelijkheid zijn vatbaarder voor criminaliteit, terwijl gebieden met sterkere gemeenschapsbanden en betere preventieve programma’s mogelijk beter in staat zijn om criminaliteit tegen te gaan.

Ga naar de inhoud