Ingestorte terras op Mallorca gebouwd zonder toestemming en controle

Ingestorte terras op Mallorca gebouwd zonder toestemming en controle
Beeld: europa press

Ingestorte terras op Mallorca gebouwd zonder toestemming en controle

Het terras van de Medusa Beach Club in Playa de Palma dat vorige week instortte en resulteerde in vier doden en zestien gewonden, waaronder tien Nederlandse toeristen, had geen vergunning voor activiteiten of bezetting. De gemeente heeft alle relevante gegevens aan de politie verstrekt voor het officiële onderzoek en eventuele juridische stappen.

Volgens informatie van de burgemeester van Palma beschikte het ingestorte terras van de Medusa Beach Club niet over de vereiste vergunningen voor activiteit of bezetting. Dit is een flagrante overtreding van de wet en stelt de veiligheid van bezoekers in gevaar. Zonder de juiste vergunningen kan de gemeente geen controle uitoefenen op de naleving van bouwnormen en veiligheidsvoorschriften.

Het blijkt dat er in 2013 illegale bouwwerkzaamheden hebben plaatsgevonden op het terrein van de strandclub. Er werd een laag stucwerk van vier tot vijf centimeter aangebracht en de terrassen werden betegeld, wat leidde tot extra gewicht en overbelasting. Deze werkzaamheden werden uitgevoerd hoewel de aanvraag voor een vergunning was verlopen. Er werd destijds een boete opgelegd, maar de overtredingen werden niet volledig aangepakt.

De autoriteiten geven toe dat er slechts een handvol ambtenaren belast is met het toezicht op duizenden horecagelegenheden in Palma. Dit gebrek aan middelen maakt het bijzonder moeilijk om effectief toezicht te houden op alle locaties en overtredingen tijdig aan te pakken. De burgemeester erkent dat er meer inspecteurs nodig zijn om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

De vergunningsprocedures voor bouwprojecten en bedrijfsactiviteiten zijn er om de veiligheid en de naleving van normen te waarborgen. Voordat een vergunning wordt verleend, moeten projecten en locaties grondig worden geïnspecteerd en beoordeeld op hun geschiktheid en naleving van de geldende voorschriften.

Ga naar de inhoud