De toekomst van de pensioenen in Spanje

Oeps ... foto ontbreekt!

De toekomst van de pensioenen in Spanje

Dit artikel is 5 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Economen hebben uitgerekend dat met het huidige pensioensysteem in Spanje het land tot aan het jaar 2050 tenminste 14,5 miljoen arbeiders meer nog heeft om de pensioenen in de toekomst te kunnen bekostigen. Dat zou inhouden dat er in Spanje een stijging moet plaatsvinden van de meer dan 19,5 miljoen werknemers (augustus 2019) in het land naar maar liefst 33 miljoen werkers.

In 2050 verwacht men dat er in Spanje ruim 15 miljoen gepensioneerden zullen zijn in plaats van de huidige 9.760.299 (september 2019) gepensioneerden. Om de huidige pensioenen te kunnen bekostigen in de toekomst heeft de Spaanse regering 2,4 werknemers per 1 gepensioneerde nodig om aan de hand van de sociale bijdrage die men betaald de pensioenen te kunnen betalen.

Terwijl de specialisten zeggen dat er tenminste 14,5 miljoen werknemers bij moeten komen in Spanje heeft de Europese Commissie voorspeld dat het aantal werkers in Spanje tussen 2020 en 2050 zal gaan groeien naar een aantal tussen de 19,5 en 20,5 miljoen, ver weg van de benodigde 33 miljoen aldus de experts.

In september heeft men 9,7 miljard euro moeten uittrekken om de pensioenen te kunnen betalen in Spanje. Dat bedrag zal in 2050 vele malen hoger zijn waarbij dit volgens de berekeningen 33,1% van het Bruto Binnenlands Product zal worden.

De Spaanse regering heeft echter nog vertrouwen in het huidige Spaanse systeem wat betreft de pensioenen waarbij men er vanuit gaat dat het de komende 10 jaar veel beter zal gaan met het systeem. De experts zeggen echter dat er een ander systeem moet gaan komen in Spanje om problemen in de toekomst te voorkomen en om de pensioenen te garanderen.

Omslagstelsel

Het pensioenstelsel in Spanje bestaat uit een verplicht overheidspensioen gebaseerd op een omslagstelsel (1) en daarnaast vrijwillige individuele en collectieve regelingen. Voor lage en middeninkomens is de vervangingsratio van het overheidspensioen bijna 90%. Het totaal aan uitgekeerd overheidspensioen in Spanje is op Griekenland na dan ook het hoogst in Europa.

De verhouding tussen bijdragende werkenden en het aantal gepensioneerden wordt slechter zodat de houdbaarheid van het huidige systeem in gevaar komt. De afgelopen jaren heeft Spanje steeds een beroep moeten doen op het ‘Fondo de Reserva de la Seguridad Social’, een soort spaarvarken voor slechtere tijden waarin sinds 2000 de meevallers zijn gestort.

(1) Omslagstelsel (of repartitiestelsel) wil zeggen dat pensioenen worden betaald uit de lopende premieontvangsten. In een omslagstelsel is er dus geen opbouw van pensioenvermogen

Ga naar de inhoud