Search
menu
Search

2022 afgesloten met 98.000 vrijwillige abortussen in Spanje

2022 afgesloten met 98.000 vrijwillige abortussen in Spanje
Beeld: via canva.com

2022 afgesloten met 98.000 vrijwillige abortussen in Spanje

In 2022 werden in Spanje 98.316 abortussen uitgevoerd, een stijging van 9% vergeleken met 2021. Dit komt neer op 8.127 meer abortussen. De stijging is te wijten aan een aantal factoren, waaronder de toegenomen beschikbaarheid van abortuszorg en de veranderende sociale en economische omstandigheden.

De gegevens die zijn gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, tonen aan dat het aantal abortussen in 2022 met 9% is gestegen vergeleken met 2021. De abortusratio, het aantal abortussen per 1.000 vrouwen tussen 15 en 44 jaar, was in 2022 11,68. Dit betekent dat er in 2022 in Spanje 98.316 abortussen zijn uitgevoerd.

Van het totale aantal abortussen vonden zeven van de tien abortussen voor de achtste week van de zwangerschap plaats. Dit zijn abortussen die met medicijnen kunnen worden uitgevoerd. Twee van de tien abortussen vond plaats tussen de achtste en de veertiende week van de zwangerschap. Dit zijn abortussen die met een chirurgische ingreep worden uitgevoerd. In 95% van de gevallen hoefde de vrouw geen toestemming te vragen aan een arts om een abortus te laten uitvoeren. Dit is mogelijk omdat abortus in Spanje sinds 1985 legaal is.

De 98.316 abortussen die in 2022 in Spanje zijn uitgevoerd, werden uitgevoerd in 222 geautoriseerde centra. Van deze centra waren 83% afgeleide centra (gecontracteerd of niet) en 17% openbare centra.  Wat de leeftijd van de vrouwen betreft, waren 11% van de vrouwen jonger dan 20 jaar. Bovendien verklaarden 41% van de vrouwen geen enkel anticonceptiemiddel te gebruiken.

De meeste abortussen in Spanje vinden plaats bij vrouwen in de leeftijdscategorie 20-29 jaar. In 2022 werden er 43.154 abortussen uitgevoerd bij vrouwen in deze leeftijdscategorie. Vrouwen in de leeftijdscategorie 30-39 jaar vormen de tweede grootste groep met 40.793 abortussen. De minst voorkomende leeftijdsgroepen zijn minder dan 19 jaar en ouder dan 40 jaar. In 2022 werden er 306 abortussen uitgevoerd bij minderjarigen van 15 jaar of jonger en 724 abortussen bij vrouwen ouder dan 44 jaar.

Van de vrouwen die in 2022 een abortus ondergingen, was het voor 66% hun eerste keer. 22% van de vrouwen had eerder een abortus ondergaan. 7% van de vrouwen had twee keer eerder een abortus ondergaan en 2% had drie keer eerder een abortus ondergaan.

Van de vrouwen die in 2022 een abortus ondergingen, had 8,5% geen partner, maar wel kinderen, terwijl 32% wel een partner en kinderen had. Zonder kinderen was 9% ongehuwd, 14% woonde samen met hun partner en 23,5% woonde bij hun ouders. Bijna 51% van de vrouwen had geen kinderen, 23,5% had één kind, 18% had twee kinderen en 7% had drie of meer kinderen.

Abortus in Spanje

De wetgeving omtrent abortus in Spanje heeft gedurende de jaren verschillende veranderingen ondergaan. Volgens de huidige wetgeving, die in 2010 is aangenomen, is abortus legaal tot de 14e week van de zwangerschap zonder dat er een specifieke reden voor hoeft te worden opgegeven. Vrouwen van 16 en 17 jaar moeten toestemming van één ouder of voogd hebben. Na de 14e week is abortus ook mogelijk onder bepaalde omstandigheden, zoals wanneer de gezondheid van de moeder in gevaar is of in geval van ernstige foetale afwijkingen, maar dit is meestal tot de 22e week beperkt. De procedure wordt doorgaans uitgevoerd in erkende gezondheidscentra en ziekenhuizen. Het is belangrijk op te merken dat de abortuswetgeving een onderwerp van voortdurend debat is in Spanje, en veranderingen in de toekomst zijn mogelijk.

Ben jij al aangemeld voor de GRATIS dagelijkse nieuwsbrief?