Nieuwe euthanasiewet in Spanje weer wat dichterbij

Oeps ... foto ontbreekt!

Nieuwe euthanasiewet in Spanje weer wat dichterbij

Dit artikel is 6 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Er werd reeds in juni dit jaar over de euthanasiewet ofwel “ley de eutanasia” in Spanje gediscussieerd waarbij op dat moment alle politieke partijen behalve de conservatieve Partido Popular (PP) het met elkaar eens waren en het voorstel van de socialistische PSOE goedkeurden. Vorige week was de euthanasie weer een onderwerp van gesprek in Spanje waarbij dit keer de partij Ciudadanos zich onthield van stemmen omdat ze het niet met alles eens zijn en liever spreken van een waardige dood (muerte digna) in plaats van euthanasie (eutanasia).

Over het algemeen zijn alle politieke partijen in Spanje, inclusief Ciudadanos, het eens met elkaar dat er gesproken dient te worden over een vrijwillige levensbeëindiging en dat de weg via de wet vrijgemaakt dient te worden om dit mogelijk te maken in Spanje. De enige politieke partij die niets wil weten van euthanasie is de Partido Popular (PP) omdat zij het idee van een euthanasie als een “sociale mislukking” ziet.

De PSOE zoekt een manier waarbij niet alleen de wetten aangepast worden maar dat het hele proces wat bij euthanasie komt kijken gecontroleerd wordt. In het wetsvoorstel van juni overweegt men “een waardig einde van het leven om het verlengen van een lijdensweg te voorkomen” van mensen met een ernstige en ongeneeslijke ziekte of chronische handicap waarbij men zou lijden.

Stap één

Ondanks dat er nu in de politiek in Spanje gesproken wordt over euthanasie wil dit niet zeggen dat dit snel ingevoerd zal worden. De eerste stap waarmee men nu bezig is, is de weg vrij maken om de strafwet (Código Penal) aan te passen zodat degene die meehelpen met een vrijwillige levensbeëindiging niet strafbaar meer zijn.

Het probleem op dit moment is dat er alleen nog aandacht wordt gegeven aan de personen rondom de patiënt die een einde aan zijn/haar leven wil maken. Dat wil zeggen, men wil eerst discussiëren over een wetswijziging waardoor de personen die helpen bij een euthanasie niet strafbaar meer zijn.

Volgens velen wordt dat echter gezien als stap één van een lang en moeilijk stappenplan. Aan de discussie rondom euthanasie in Spanje is voorlopig nog geen einde gekomen.

Actuele situatie Spanje

Medisch geassisteerde zelfdoding (suicidio asistido) en vrijwillige levensbeëindiging of euthanasie (eutanasia) worden op dit moment geclassificeerd als misdrijven in het Spaanse strafwetboek (Código Penal).

Het debat over de regelgeving en het recht op een waardig overlijden is in Spanje tot nu toe in het Spaanse Parlement steeds uitgesteld omdat de PP er niets van wil weten (ze zijn ook geen fan van abortus) maar met de nieuwe socialistische PSOE regering aan de macht wordt er eindelijk wel over gesproken.

Ga naar de inhoud