Spanje staat op de zesde plaats op Europese gendergelijkheid lijst

Spanje staat op de zesde plaats op Europese gendergelijkheid lijst
Beeld: 123rf

Spanje staat op de zesde plaats op Europese gendergelijkheid lijst

Dit artikel is 3 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – De gendergelijkheid in Spanje is in een jaar tijd met 1,7 punten gestegen naar 73,7 punten van de 100 op de Gendergelijkheidsindex 2021 met gegevens uit 2019. Gezondheid en macht zijn de best gewaardeerde aspecten vergeleken met geld en tijd die de slechtste score behalen in Spanje. Met deze score staat Spanje 5,7 punten boven het Europese gemiddelde wat 68 punten is.

Spanje scoort in de 2021-index (met gegevens van 2019) goed met een score van 73,7 punten van de 100, wat een stijging is van 1,7 punten ten opzichte van de 2020-index. Spanje scoort het beste op gezondheid (90,3) gevolgd door geld (78,4), macht (76,9), werk (73,7), kennis (67,9) en tijd (64,0). Wat betreft geweld heeft Spanje geen punten gekregen vanwege het gebrek aan vergelijkbare EU-brede gegevens. 

Spanje scoort 76,9 punten op het gebied van macht, wat tot de hoogste scores in de EU behoort (rangschikking 3e). Deze prestatie wordt voornamelijk gedreven door bijna genderevenwichtige besluitvorming in de politieke sfeer.

Als we Spanje vergelijken met andere landen en het EU gemiddelde dan staat Nederland met een score van 75,9 punten bovenaan gevolgd door Spanje met 73,7 punten en België met 72,7 punten terwijl het EU gemiddelde 68,0 is. Op de hele lijst staat Zweden (83,9) bovenaan gevolgd door Denemarken (77,8), Nederland (75,9), Franrkijk (75,5), Finland (75,3), Spanje (73,7), Ierland (73,1) en België (72,7)

Nader toegelicht 

Met 76,9 punten is de score van Spanje sinds 2010 het meest verbeterd op het gebied van macht (+24,3 punten), waardoor de positie met twee plaatsen is gestegen. Met name verbeteringen in de economische besluitvorming hebben deze verandering mogelijk gemaakt, met een stijging van de score van 33,3 punten in 2010 naar 70,1 punten in 2019.

De genderongelijkheid is het meest uitgesproken op het gebied van tijd (64,0 punten), waarbij Spanje bijna één punt onder de EU-score scoort (14e plaats). Dit komt door de aanhoudende genderongelijkheid in de tijd die wordt besteed aan zorg en huishoudelijk werk.

Sinds 2010 laten de Spaanse scores weinig vooruitgang zien op het gebied van werk (+1,9 punten) en geld (+1,3 punten). Als gevolg hiervan is de positie van Spanje in beide domeinen sinds 2010 met één plaats gedaald.

Wat is deze index?

De gendergelijkheidsindex van het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) is een belangrijk beleidsvormingsinstrument waarmee de vooruitgang op het gebied van gendergelijkheid in de EU in de loop van de tijd wordt gemeten. Ieder jaar krijgen de EU en haar lidstaten een score tussen de 1 en 100. Een score van 100 zou betekenen dat er in een land sprake is van volledige gelijkheid tussen vrouwen en mannen. 

De scores zijn gebaseerd op de kloof tussen vrouwen en mannen en de bereikte resultaten in zes kerndomeinen — werk, geld, kennis, tijd, macht en gezondheid — en de bijbehorende subdomeinen. In de index zijn nog twee aanvullende domeinen opgenomen: geweld tegen vrouwen en intersectionele ongelijkheden. In de analyse van intersectionele ongelijkheden wordt gekeken hoe factoren als handicap, leeftijd, opleidingsniveau, geboorteland en type gezin zich verhouden tot geslacht en zorgen voor een uiteenlopende levensloop voor vrouwen en mannen.

Ga naar de inhoud