Search
menu
Search

Meeste Spanjaarden positief over EU-lidmaatschap

Meeste Spanjaarden voordelig over EU-lidmaatschap
Beeld: via canva.com

Meeste Spanjaarden positief over EU-lidmaatschap

De meeste Spanjaarden zien het EU-lidmaatschap van hun land als positief. Volgens een recente enquête gelooft bijna 80% van de Spanjaarden dat EU-lidmaatschap gunstig is voor Spanje. Slechts 9% vindt het lidmaatschap nadelig. Dat blijkt uit een enquête van DYM voor de Spaanse krant 20minutos.

De meeste Spanjaarden staan positief tegenover de Europese Unie. Uit de enquête blijkt dat 45,5% lidmaatschap als erg positief ziet en 32% als enigszins positief. Slechts 6% vindt het enigszins nadelig en 3% zeer nadelig. Deze cijfers bevestigen dat Spanje tot de meest pro-Europese landen behoort. Al jarenlang zijn Spaanse burgers over het algemeen zeer enthousiast over EU-lidmaatschap.

Wel is er een lichte daling in positiviteit vergeleken met vorig jaar. Het aantal Spanjaarden dat lidmaatschap als enigszins nadelig ziet, steeg van 4% naar 6,%. Maar de euroscepsis blijft erg laag vergeleken met andere EU-landen.

Onder aanhangers van de traditionele partijen PP en PSOE is de steun voor de EU het grootst. 84% van conservatieve PP-stemmers en 90% van progressieve PSOE-stemmers vindt het lidmaatschap positief. Bij de nieuwere extreemrechtse partij Vox is de steun een stuk lager. Slechts 59% van de Vox-aanhangers ziet de EU als positief. 24% vindt het lidmaatschap zelfs nadelig voor Spanje.

Voordelen van EU-lidmaatschap voor Spanje

Volgens de ondervraagden is de belangrijkste winst van het EU-lidmaatschap de solidariteit en hulp vanuit de EU. Op de tweede plaats komen economische voordelen zoals de interne markt en handel. Daarna volgen de Europese subsidies en fondsen. Zaken als sociale vooruitgang en vrede scoren een stuk lager. Vergeleken met vorig jaar is de nadruk op solidariteit wel gedaald. Toen zagen drie op de tien Spanjaarden dit nog als grootste pluspunt. Maar het blijft het meest genoemde voordeel.

Opvallend is de toegenomen waardering voor de EU-fondsen en subsidies. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de coronaherstelfondsen die recent zijn toegekend. Spanje ontvangt een aanzienlijk deel van deze fondsen. Dit verklaart de stijging in de perceptie van financiële steun als belangrijk voordeel.

Ga naar de inhoud