Search
menu
Search

De Spaanse gezondheidszorg gaat brillen en lenzen vergoeden

De Spaanse gezondheidszorg gaat brillen en lenzen vergoeden
Beeld: via canva.com

De Spaanse gezondheidszorg gaat brillen en lenzen vergoeden

De Spaanse minister van Volksgezondheid heeft aangekondigd dat tijdens deze legislatuur de financiering van brillen en contactlenzen voor bepaalde groepen zal worden goedgekeurd. Landen zoals het Duitsland en Frankrijk betalen deze kosten voor sommige groepen burgers. Het ministerie van Volksgezondheid zal een zelfmelding van drie dagen voorstellen om overbelasting van gezondheidscentra te voorkomen. Meer details zijn echter nu nog niet bekend.

Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid zal brillen en contactlenzen voor bepaalde groepen burgers financieren. Dit is een van de maatregelen die minister Mónica García naar eigen zeggen tijdens deze legislatuur wil doorvoeren. Details over wanneer het van kracht wordt en wie er baat bij zal hebben, zijn nog niet bekend, maar brillen en contactlenzen worden opgenomen in de door het nationale gezondheidszorgsysteem gedekte voorzieningen.

De minister kondigde in het Congres van Afgevaardigden aan dat ze tijdens de legislatuur visuele gezondheid in het gemeenschappelijke zorgpakket zou opnemen. Hiermee volgt Spanje het voorbeeld van andere landen zoals Frankrijk en Duitsland, die de afgelopen jaren soortgelijke maatregelen in hun gezondheidszorgsystemen hebben opgenomen. Over de maatregel in Spanje kondigde de minister aan dat deze zelfde legislatuur op decisieve wijze zal worden aangepakt. Details moeten nog worden uitgewerkt.

De regering zal de komende maanden bespreken wie precies in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming in de brillen en welke eisen er worden gesteld. Waarschijnlijk zullen kinderen, ouderen en mensen met een laag inkomen als eerste profiteren. Er moet nog veel geregeld worden voordat de maatregel daadwerkelijk in werking kan treden. Zo moet bepaald worden:

 • Voor welke leeftijdsgroepen de vergoeding geldt
 • Wat de inkomensgrenzen zijn om in aanmerking te komen
 • Hoe hoog de vergoeding per bril/set lenzen is
 • Of er een eigen bijdrage geldt en hoe hoog deze is
 • Bij welke opticiens een bril of lenzen vergoed worden
 • Hoe vaak iemand aanspraak kan maken op de regeling (bijv. 1x per 2 jaar)

Ook moet de financiering geregeld worden. Dit zal waarschijnlijk ten koste gaan van andere uitgaven in de staatsbegroting. De regering zal daarom goed moeten kijken of deze investering opweegt tegen andere mogelijke bestedingen.

Als de regeling eenmaal is uitgewerkt, moet deze nog geïmplementeerd worden. Dit brengt allerlei praktische zaken met zich mee:

 • Het informeren van burgers over de nieuwe regeling
 • Het opstellen van duidelijke voorwaarden en procedures
 • Het inrichten van een uitvoeringsorganisatie en werkproces
 • Het maken van afspraken met opticiens
 • Het aanpassen van ICT-systemen zoals DBC-ondersteuning en declaratieverwerking
 • Monitoring en handhaving van juist gebruik van de regeling

Dit vergt de nodige inspanning en zorgvuldigheid om de regeling soepel en succesvol te implementeren. Goede communicatie met alle betrokken partijen is cruciaal.

Ga naar de inhoud