Nieuw voorstel voor lagere/hogere maandelijkse bijdrage voor zelfstandigen in Spanje

Nieuw voorstel voor lagere/hogere maandelijkse bijdrage voor zelfstandigen in Spanje
Beeld: Freepik

Nieuw voorstel voor lagere/hogere maandelijkse bijdrage voor zelfstandigen in Spanje

Dit artikel is 2 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Alle zelfstandige werknemers of ‘autónomos’ moeten elke maand een bepaalde bijdrage betalen. Vanaf 1 januari 2022 is de minimale maandelijkse bijdrage aan de Sociale Zekerheid 294 euro en de maximale bijdrage 1.266,66 euro, afhankelijk van de hoogte van het zogenaamde theoretische salaris of ‘base de cotización’. 

Maar er wordt al lang geklaagd over dit systeem want het maakt hierbij niet uit of je 1.000 euro of 1 miljoen euro per maand verdient, de maandelijkse bijdrage is voor iedereen even hoog. Daarom is de minister van Sociale Zekerheid al maanden bezig met een nieuw plan dat bestaat uit 15 schijven die opnieuw is aangepast en bekend werd gemaakt. Het gaat nog steeds om een voorstel en de tarieven zijn nog niet definitief. 

Het nieuwe voorstel geldt voor de jaren 2023, 2024 en 2025 want vanaf 2026 moet er een definitief nieuw systeem zijn. Gedurende de komende jaren zouden de bedragen geleidelijk omlaag of omhoog gaan afhankelijk van wat de inkomsten zijn van de zelfstandige. De bedragen in 2023 liggen tussen de 245 euro als je minder dan 670 euro per maand verdient en 500 euro als je meer dan 6.000 euro per maand verdient. In 2024 zou dat dan respectievelijk 237 en 530 euro zijn en in 2025 moet dat respectievelijk 230 en 590 euro worden.

Zoals op onderstaande tabel van de website CincoDias te zien is, bestaat het nieuwe systeem uit 15 schijven die weer bestaan uit verschillende groepen inkomsten en de daarbij gerelateerde te betalen bedragen. Het voorstel is reeds door de vakbonden UPTA en ATA goed ontvangen maar het is en blijft nog een voorstel waar verder aan gesleuteld zal worden.

Voor 2023 is op de tabel te zien dat iemand die 670 euro of minder per maand verdient een maandelijkse bijdrage zou hebben van 245 euro wat 49 euro/maand en 587 euro/jaar minder is. Als je echter 6.000 euro of meer per maand verdient dan wordt de maandelijkse bijdrage 500 euro wat 122 euro/maand en 1.466 euro/jaar meer is.

tabel
Beeld: Cincocias.elpais.com

Waarom elke maand betalen?

Zelfstandige ondernemers moeten in Spanje elke maand een vast bedrag betalen voor de ‘Seguridad Social’ of Sociale Zekerheid, de zogenaamde ‘cotización de autónomos’. De hoogte van dat bedrag wordt bepaald door de zogenaamde ‘base de cotización’, zeg maar het theoretische salaris wat je gaat verdienen.

Voor dat maandelijkse bedrag krijg je de ziekenzorg zoals alle werknemers in Spanje, uitkeringen in het geval van ziekte en bouw je een pensioen op. Sinds 2019 hebben zelfstandige werknemers ook recht op een werkloosheidsuitkering.

Het lijken hoge bedragen maar als je in een ander land zoals Nederland of België als zelfstandige werkt moet je vaak meer betalen aan premies voor ziekenzorg en pensioenen en heb je vaak geen recht op een uitkering bij werkloosheid.

Ga naar de inhoud