Helft gepensioneerden Spanje heeft minder dan 900 euro per maand

Oeps ... foto ontbreekt!

Helft gepensioneerden Spanje heeft minder dan 900 euro per maand

Dit artikel is 5 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Gekeken naar de cijfers over de pensioenen in de maand september in Spanje kan weliswaar geconcludeerd worden dat het gemiddelde ouderdomspensioen (pensión de jubilación) 1.140,71 euro is en dat het gemiddelde algemene pensioen 993,11 euro is maar feit is dat meer dan de helft van de Spaanse gepensioneerden niet meer dan 900 euro bruto ontvangt per maand.

In totaal zijn er in september in Spanje 9.760.299 pensioengerechtigden verdeeld over 5.050.308 vrouwen en 4.709.928 mannen die een of andere vorm van pensioen, hetzij ouderdomspensioen = jubilación, nabestaandenpensioen =viudedad en orfandad, arbeidsongeschiktheidspensioen=incapacidad permanente, ontvangen.

Maar van dat totaal zijn er volgens de krant La Información (die zich baseert op de cijfers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 6.010.977 inwoners die een ouderdomspensioen ontvangen. Daarvan ontvangen er 3.135.378 minder dan 899 euro per maand, minder dus dan het wettelijk vastgestelde minimumloon van 900 euro.

754.219 personen die een ouderdomspensioen ontvangen krijgen per maand tussen de 600.01 en 650,00 euro gevolgd door 516.254 personen die tussen de 650,01 en 700,00 euro per maand ontvangen. Als derde staan de 408.948 gepensioneerden die tussen de 800,01 en 899,00 euro ontvangen per maand gevolgd door 342.962 gepensioneerden die het maandelijks moeten doen met een pensioen tussen de 400,01 en 450,00 euro.

Er zijn volgens het onderstaande schema dus in totaal 3.135.378 gepensioneerden die minder dan 900 euro per maand ontvangen als ouderdomspensioen terwijl het minimum loon sinds dit jaar vastgelegd is op datzelfde bedrag. Als gekeken wordt naar de uitersten dan zijn er 89.217 gepensioneerden die minder dan 150 euro per maand ontvangen en zijn er 39.123 gepensioneerden die meer dan 2.659,42 euro per maand ontvangen.

bc0150828106c9dce05a8649328bf3d8

Zijn de Spaanse pensioenen hoog?

Volgens Eurostat ontvangt 12,6% van de totale bevolking van Spanje een pensioen, dat is 0,2% lager dan het EU gemiddelde van 12,8% maar ook minder dan de 12,7% in België en 13% in Nederland.

Andere cijfers van Eurostat laten zien dat 16,3% van de ouderen in Spanje kans hebben om onder de armoedegrens te komen, dat is in Spanje minder dan 8.522 euro op jaarbasis. Dat percentage is in Nederland 10,6% en in België 17,7% al zijn de bedragen ook anders. 

Maar ontvangen de Spaanse gepensioneerden nu veel of weinig pensioen? Dat is lastig te bepalen want de systemen in de EU landen zijn verschillend en ook de kosten van leven zijn erg verschillend. 

De Spaanse Bank heeft ooit gezegd dat de Spaanse pensioenen zich tussen de meest genereuze bevinden. De Banco de España heeft het vervangingspercentage (de relatie tussen het oorspronkelijke pensioen van de begunstigde en het laatst ontvangen salaris) geanalyseerd en bepaalt dat dit in Spanje 82,2% bereikt, ruim boven de 55,2% van de ‘club van rijke landen’.

Een ander rapport van Fedea ondersteunt deze gegevens en bepaalt ook dat de variabele die het gemiddelde pensioen in verband brengt met het gemiddelde netto salaris van de bijdragen in Spanje 57,7% bereikt, ruim boven het gemiddelde van 44,1% van de Europese Unie.

Spanje Vs. Nederland Vs. België

Uit het bovenstaande weten we dus dat het algemene pensioen in Spanje gemiddeld 993,11 euro is. Dat geldt dan hoofdzakelijk voor mensen die hebben gewerkt en een pensioen hebben opgebouwd aangezien Spanje geen AOW heeft zoals in Nederland.

Het pensioen in Spanje is moeilijk te vergelijken met dat van bv. Nederland of België want de situatie in de landen is natuurlijk heel anders. Toch proberen we het maar het is lastig te achterhalen wat de gemiddelde pensioenen zijn in Nederland en België.

In Nederland ontvangt in principe iedereen een AOW wat in de meeste gevallen ongeveer 800 euro is. Daar bovenop komt een aanvullend pensioen dat men opbouwt via het bedrijf of organisatie waar men voor heeft gewerkt. Dat is gemiddeld 900 euro per maand. Dan zijn er ook nog veel mensen die een lijfrente hebben afgesloten of een leuke spaarpot hebben. Daarnaast heeft een partner die bv. niet gewerkt heeft ook recht op een AOW. Het CBS heeft ooit uitgerekend dat een 65-plus huishouden in Nederland gemiddeld een pensioeninkomen heeft van 3.170 euro bruto. maar in elk huishouden is de situatie weer anders.

In België kent men geen AOW zoals in Nederland en de pensioenen zijn dan ook lager. Ook in dit geval is het lastig een gemiddelde te geven maar men spreekt op diverse websites over bedragen tussen de 1.100 euro en 1.300 euro bruto. We hebben het dan over het zogenaamde rustpensioen wat een inkomen is dat gebaseerd is op de bijdragen die men gedurende een carrière geleverd heeft.

LET OP: Het uitleggen van de gemiddelde pensioenen is een lastig verhaal daarom kunnen bovenstaande bedragen voor België en Nederland wellicht niet helemaal correct zijn. Mocht jij meer informatie hebben over de gemiddelden in 2019 in beide landen dan horen we dat graag. 

Ga naar de inhoud