Pensioenen gaan in Spanje met 8,5 procent omhoog in 2023

Pensioenen gaan in Spanje met 8,5 procent omhoog in 2023
Beeld: Canva

Pensioenen gaan in Spanje met 8,5 procent omhoog in 2023

Dit artikel is 2 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Op 29 november werd bekend dat de (voorlopige) consumentenprijsindex voor november (2022) 6,8% was. Dit is een belangrijk percentage voor de gepensioneerden in Spanje want nu kan het gemiddelde over de periode december 2021 en november 2022 uitgerekend worden. Het gemiddelde over deze twaalf maanden is 8,47% wat weer belangrijk is omdat de verhoging van de pensioenen in 2023 gelinkt is aan de ‘Indice de precios de consumo’ (IPC).

Gemakshalve zal dit percentage afgerond worden naar boven waarna de algemene stijging van de pensioenen 8,5% zal zijn in 2023. Spanje kent een systeem waarbij de pensioenen elk jaar omhoog gaan waarbij gekeken wordt naar de gemiddelde consumentenprijsindex over een jaar, dus niet wat de IPC op een bepaald moment is maar wat het gemiddelde is van 12 maanden (van december tot en met november). Dat zorgt er dus automatisch voor dat de levenskosten omhoog gaan terwijl de pensioenen minder snel omhoog gaan.

Het gemiddelde ouderdomspensioen (pensión de jubilación) in Spanje is in november (2022) gestegen naar 1258,84 euro. Gekeken echter naar de verschillende pensioenen die er zijn (ouderdomspensioen = jubilación, nabestaandenpensioen = viudedad en orfandad, arbeidsongeschiktheidspensioen = incapacidad permanente) is het gemiddelde maandbedrag 1094,02 euro (altijd uitgaande van 14 betalingen). Er zijn op dit moment 9.036.457 pensioengerechtigden in Spanje.

Dankzij de stijging van 8,5% zal het gemiddelde pensioen in Spanje stijgen van 1094 euro (november) naar 1186,99 euro. Het gemiddelde ouderdomspensioen zal stijgen van 1259 euro (november) naar 1366,15 euro, 107 euro meer per maand. Het gemiddelde nabestaandenpensioen zal stijgen van 780 euro (november) naar 846 euro.

Het maximum pensioen wat in 2022 nog 2820 euro per maand is, stijgt in 2023 naar 3059,70 euro, een stijging van 240 euro. Als gekeken wordt naar de premievrije pensioenen dan zal dat stijgen van 497 euro (november) naar 520 euro per maand terwijl dat bij de premievrije arbeidsongeschiktheidspensioenen zal stijgen van 525 euro (november) naar 570 euro in 2023.

pensioen november
Gemiddelde ouderdomspensioen Spanje in november (2022) is 1.259 euro
Het gemiddelde ouderdomspensioen (jubilación) in Spanje in de maand november (2022) is 1.259 euro, maar is per autonome regio hoger of lager. Een uitleg van de Spaanse pensioenen.
icoon2022www.spanjevandaag.com
Ga naar de inhoud