Search
menu
Search

Spaanse pensioenen stijgen met 3,8 procent in Spanje in 2024

Spaanse pensioenen stijgen met 3,8 procent in Spanje in 2024
Beeld: via canva.com

Spaanse pensioenen stijgen met 3,8 procent in Spanje in 2024

De pensioenen zullen in Spanje in 2024 met 3,8% stijgen. Dat is in lijn met de gemiddelde inflatie over de afgelopen 12 maanden. Dit betekent dat de gemiddelde pensioenuitkering met ongeveer 52 euro per maand zal toenemen. Gepensioneerden zullen hierdoor (in theorie) hun koopkracht behouden. De stijging in 2024 is minder dan de helft van de stijging die in 2023 werd doorgevoerd. Toen stegen de pensioenen met 8,5%.

De pensioenen zullen in Spanje in 2024 met 3,8% stijgen vergeleken met 2023. Dit percentage is gebaseerd op de inflatie over de afgelopen 12 maanden, zoals berekend door het Spaanse Statistiekbureau INE. Een stijging van de pensioenen is nodig om de koopkracht van gepensioneerden op peil te houden. 

De ouderdomspensioenen zullen met ongeveer 52 euro per maand stijgen van gemiddeld 1.378 naar 1.430 euro per maand. Voor de overige pensioenuitkeringen betekent dit een stijging van 45,50 euro per maand. De precieze stijging verschilt uiteraard per persoon, afhankelijk van de hoogte van iemands pensioen en het type uitkering. Maar voor de meeste gepensioneerden zal de stijging ongeveer 50 euro bedragen.

Door deze pensioenverhoging behouden gepensioneerden in 2024 ondanks de hoge inflatie ongeveer dezelfde koopkracht als in 2023. Ze kunnen dus ongeveer evenveel producten en diensten kopen voor hun pensioenuitkering als vorig jaar, anders zouden gepensioneerden flink aan koopkracht inboeten door de inflatie. Maar met een pensioenverhoging, gelijk aan de inflatie, blijft de koopkracht theoretisch gezien op peil.

Een andere onzekerheid die met de inflatie in november wordt opgehelderd, is het bedrag van de maximale pensioenuitkering, die ook is gekoppeld aan de inflatie. Deze uitkering zal stijgen van de huidige 3.059 euro per maand in 14 termijnen tot 3.175 euro in het volgende jaar (116 euro meer). In dezelfde lijn zullen de maximale premiegrondslagen voor zelfstandigen stijgen van de huidige 4.495,50 euro tot 4.720 euro in 2024.

Naast de contributieve pensioenen, die vereisen dat er aan de Sociale Zekerheid een premie is afgedragen, zullen ook de niet-contributieve pensioenen, die dat niet vereisen, met 6,8% stijgen. Dit is in lijn met de hervorming die door de regering in maart van dit jaar werd goedgekeurd. Dit percentage van de stijging zal ook van toepassing zijn op de minimale contributieve pensioenen en het minimuminkomen.

De niet-contributieve pensioenen voor gepensioneerden zullen daardoor op 517 euro per maand komen te staan, verdeeld over 14 betalingen. Dit is 33 euro meer dan in 2023. Het minimuminkomen voor een volwassene zonder kinderen zal stijgen tot 604 euro per maand, verdeeld over 12 betalingen. Dit is 38 euro meer. De minimale contributieve pensioenen voor gepensioneerden met een partner zullen stijgen tot 1.032 euro per maand, verdeeld over 14 betalingen. Dit is 66 euro meer per maand.

Gepensioneerden

Ondanks dat gepensioneerden met deze verhoging hun koopkracht behouden, gaan ze er in welvaart niet bepaald op vooruit. De gestegen prijzen betekenen namelijk dat gepensioneerden met hetzelfde pensioen minder luxe kunnen permitteren. Vakanties, uitstapjes en andere extra’s zullen duurder worden en dus lastiger te betalen van een gelijkblijvend pensioen. Dus ondanks behoud van koopkracht zullen sommige gepensioneerden zich volgend jaar wel wat armer voelen.

Een ander nadeel is dat de hogere pensioenuitkering ook leidt tot meer inkomstenbelasting voor sommige gepensioneerden. Voor gepensioneerden die nu net onder een belastingschijf zitten, betekent de verhoging dat ze daar net boven komen. Hierdoor moeten ze meer belasting gaan betalen waardoor hun netto pensioen minder stijgt dan de bruto verhoging. Dit effect zorgt er echter wel weer voor dat de schatkist meer inkomsten krijgt.

Ga naar de inhoud