Search
menu
Search

Dit worden de nieuwe pensioenleeftijden en -bedragen in 2024 in Spanje

Dit worden de nieuwe pensioenleeftijden en -bedragen in 2024 in Spanje
Beeld: via canva.com

Dit worden de nieuwe pensioenleeftijden en -bedragen in 2024 in Spanje

2024 begint met diverse wijzigingen voor de ‘pensionados’ in Spanje. Niet alleen zal de pensioenleeftijd verder omhoog gaan, de pensioenen zelf zullen ook hoger worden. Dat alles terwijl in Spanje een discussie gevoerd wordt over een mogelijke pensioenleeftijd van 70 jaar na 2027 om het huidige pensioensysteem in Spanje rendabel te houden. Maar wat worden de nieuwe pensioenleeftijden en pensioenbedragen in Spanje in 2024?

Elk nieuw jaar begint met wijzigingen voor gepensioneerden in Spanje wat betreft de hoogte van de pensioenuitkeringen. Een nieuw jaar begint in Spanje echter ook altijd met een verhoging van de pensioenleeftijd die tot 2027 elk jaar iets stijgt, net zoals de benodigde gewerkte jaren. Laten we eens kijken naar de nieuwtjes voor 2024 in Spanje.

Nieuwe pensioenleeftijd 2024

Ten eerste kijken we naar de pensioenleeftijd in 2024. Om gebruik te kunnen maken van een volledig pensioen moet een werknemer in 2024 ten minste 66 jaar en 6 maanden oud zijn. Zoals afgesproken wat betreft de nieuwe pensioenleeftijden, lopen deze vanaf 2013 tot aan 2027 geleidelijk op van 65 jaar naar 67 jaar.

Alle inwoners van Spanje die na 1948 zijn geboren hebben te maken met deze progressieve stijging van de pensioenleeftijd, terwijl die personen die in 1960 en daarna zijn geboren niet met pensioen kunnen voor hun 67e, tenzij ze ten minste 38 jaar en 6 maanden elke maand een bijdrage hebben afgedragen aan de sociale dienst.

Terwijl de pensioenleeftijd met 2 maanden omhoog gaat tot 2027 is dat bij de gewerkte jaren 3 maanden tot aan 2027. Dat wil zeggen dat iemand die in 2024 38 jaar of meer gewerkt heeft al met 65 jaar met pensioen mag en recht heeft op 100% van zijn of haar pensioenuitkering.

Nieuwe pensioenbedragen 2024

In 2024 zal er een algemene verhoging van de pensioenen plaatsvinden van 3,8%. Dit betekent dat alle gepensioneerden een hoger bedrag zullen ontvangen. Echter, de verhoging zal niet voor alle pensioenen gelijk zijn. Zo zullen de minimumpensioenen en niet-bijdragende pensioenen een hogere verhoging krijgen dan de reguliere pensioenen.

Verhoging van de maximumpensioenen

In Spanje wordt het maximale bedrag van een pensioenuitkering € 3.175,04 bruto per maand. Dit komt neer op € 44.450,56 bruto per jaar. Dit betekent dat pensioengerechtigden in Spanje maximaal dit bedrag aan pensioen kunnen ontvangen. Het bedrag van het pensioen wordt bepaald door de hoogte van de premies die de werknemer heeft betaald tijdens zijn of haar loopbaan.

Verhoging van de minimumpensioenen

Een van de belangrijkste veranderingen in het pensioenstelsel is de verhoging van de minimumpensioenen. Deze zullen tussen de 5% en 7% stijgen in 2024 naar gemiddeld € 13.527 tot € 14.453 bruto per jaar. Dit betekent dat gepensioneerden met een laag inkomen een hoger bedrag zullen ontvangen, wat hen meer financiële stabiliteit geeft.

Verhoging van de niet-bijdragende pensioenen

Ook de niet-bijdragende pensioenen, waaronder het Ingreso Mínimo Vital (IMV), zullen een hogere verhoging krijgen van 6,9% naar € 6.785 tot € 7.253 bruto per jaar. Het IMV is een sociaal vangnet voor mensen die geen of een laag inkomen hebben. Door deze verhoging zal dit vangnet nog effectiever worden en meer mensen kunnen helpen.

Verhoging van de pensioenen voor weduwen met gezinslast

Een andere belangrijke verandering in het pensioenstelsel is de verhoging van de pensioenen voor weduwen met gezinslast. Deze pensioenen zullen stijgen tot wel 14%, afhankelijk van de situatie naar € 12.682 tot € 14.457 bruto per jaar. Dit betekent dat weduwen met kinderen of gehandicapte familieleden een hoger bedrag zullen ontvangen, wat hen helpt om hun gezin te onderhouden.

Ga naar de inhoud