Search
menu
Search

Uitbreiding vrijstelling 700.000 euro van vermogensbelasting naar niet-ingezetenen in Spanje

Uitbreiding vrijstelling 700.000 euro van vermogensbelasting naar niet-ingezetenen in Spanje
Beeld: via canva.com

Uitbreiding vrijstelling 700.000 euro van vermogensbelasting naar niet-ingezetenen in Spanje

De Spaanse regering heeft de vrijstelling van de eerste 700.000 euro van de solidariteitsbelasting op grote vermogens van meer dan 3 miljoen euro uitgebreid naar alle belastingplichtigen, ongeacht of ze in Spanje wonen of niet. Dit is opgenomen in de koninklijk decreet-wet met maatregelen om de prijsstijgingen en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en het Midden-Oosten aan te pakken.

De solidariteitsbelasting op grote vermogens (impuesto solidario a las grandes fortunas) is van toepassing op vermogens van meer dan drie miljoen euro, waarbij 700.000 euro vrijgesteld is voor in Spanje woonachtige belastingplichtigen, plus 300.000 euro voor de hoofdwoning. Nu is deze vrijstelling van 700.000 euro ook uitgebreid naar niet-residenten, die belasting moeten betalen over hun onroerend goed in Spanje.

Deze wijziging is bedoeld om het minimum vrijgestelde bedrag van 700.000 euro uit te breiden naar alle belastingplichtigen, ongeacht hun woonplaats. De regering heeft besloten de toepassing van de tijdelijke ‘impuesto solidario a las grandes fortunas’ te verlengen totdat de vermogensbelasting in de autonome regio’s wordt herzien, een stap die verbonden is met de hervorming van het systeem van autonome financiering.

In 2023 heeft de tijdelijke solidariteitsbelasting op grote vermogens 623 miljoen euro opgebracht, waarvan het grootste deel (555 miljoen euro) in Madrid. In totaal hebben 12.010 grote vermogens, die 0,1% van de belastingbetalers in Spanje vertegenwoordigen, gemiddeld 52.000 euro per persoon aan deze belasting betaald.

Om dubbele belasting te voorkomen, betalen Spaanse belastingbetalers alleen belasting over het deel van hun vermogen dat niet door hun autonome regio in de Vermogensbelasting is belast. Bij de solidariteitsbelasting op grote vermogens wordt een aftrek toegepast van het bedrag dat al is betaald voor de Vermogensbelasting, waardoor het bedrag van deze nieuwe belasting wordt verminderd met wat al is betaald voor de Vermogensbelasting.

Ga naar de inhoud