Search
menu
Search

Spaanse kabinet keurt wet die abortus beschermt goed

Spaanse kabinet keurt wet die abortus beschermt goed
Beeld: Ministers / La Moncloa / web

Spaanse kabinet keurt wet die abortus beschermt goed

Dit artikel is 1 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Op dinsdag keurde het kabinet in Spanje een nieuwe wet goed die abortus in het publieke gezondheidssysteem moet beschermen. Minderjarigen van zestien en zeventien jaar kunnen aborteren zonder toestemming van de ouders. Na de goedkeuring zal de wet voorgesteld worden in de Spaanse tweede kamer om de parlementaire procedure te starten. 

De ministerraad heeft het project ‘wet van abortus’ goedgekeurd die als doel heeft om het recht op abortus in de publieke gezondheidszorg te beschermen. Verder wordt er ook gekeken naar andere seksuele en reproductieve aspecten van de gezondheid van de vrouw, zoals bijvoorbeeld het vergoeden bij ziekte door zeer pijnlijke ongesteldheden door de ‘Seguridad Social’ (ziekenfonds). De minister van gelijke behandeling, Irene Montero, ziet dit als een bewijs dat de huidige coalitie ‘feministisch’ is en ‘rechten voor alle vrouwen garandeert’ in tijden van crisis, tegen de lijn van Partido Popular in, die deze juist ‘afbreekt’. 

‘Wanneer PSOE (arbeiderspartij) en Podemos (politiek links) regeren, verbreden we de rechten van de vrouw wanneer deze dat het meest nodig heeft. Alle vrouwen moeten weten dat ze meer rechten zullen krijgen en dat dit feministische land een doorbraak maakt’, betuigt de minister in de persconferentie die na de ministerraad plaatsvond. Hierin legde ze alle details uit van het nieuwe voorstel voor de wet voor seksuele en reproductieve gezondheid, die onder andere het vrijwillig beëindigen van de zwangerschap  moet vergemakkelijken. De volgende stap is om de wet door de tweede kamer te krijgen. 

Montero bekrachtigd dat alle opa’s en oma’s zullen weten dat hun kleinkinderen op zullen groeien met meer rechten en ze bedankt de feministische beweging en de eerste minister van gelijke behandeling, Bibiana Aído, voor de gezette stappen in het verdedigen van de rechten van de vrouw. Ze benadrukt dat de nieuwe wet niet alleen het vrijwillig beëindigen van de zwangerschap garandeert, maar ook de seksuele rechten van de hele bevolking zal verruimen, zoals de toegang tot seksuele educatie voor kinderen en tieners. 

‘Deze regering wil verzekeren dat alle kinderen en tieners hun rechten en hun lichamen kennen en dat ze weten hoe hun seksuele en affectieve relaties kunnen zijn’, aldus de minister. 

De blauwdruk van de wet, die al goedgekeurd werd op zeventien mei, breekt met de benodigde toestemming van de vader, zodat meisjes van zestien en zeventien hun zwangerschap op een vrijwillige basis kunnen beëindigen. 

In een interview met Radiocable gaf Irene Montero ook aan dat Spanje het tweede land ter wereld (na Schotland) zal zijn dat afrekent met ‘menstruatie armoede’, omdat de nieuwe wet de verspreiding van producten voor intieme hygiëne gratis zal maken op scholen, in gevangenissen en in overheidsgebouwen. 

‘Er zijn veel vrouwen in Spanje die niet de producten kunnen kiezen die ze graag zouden willen. Het is een zeer belangrijke maatregel, ook omdat het onderwerp menstruatie aanwezig zal zijn in het publieke debat en stopt een taboe en stigma te zijn,  zodat we kunnen praten met openheid over dit gedeelte van onze gezondheid’, aldus Montero. 

Met de nieuwe wet zal de gezondheidszorg een ‘referentienetwerk’ zijn om te aborteren en er zal een registratielijst zijn voor artsen met moreel bezwaar, net als bij de euthanasiewet. De artsen die zich hierbij inschrijven mogen ook geen abortus uitvoeren in de private sector.

De wet benadrukt dat de centra waar vrouwen kunnen aborteren zo dicht mogelijk bij hun verblijfplaats zouden moeten zijn en dat de abortus plaats kan vinden volgens de methode die zij zelf kiezen (chirurgisch of farmaceutisch) en de wet schaft ook de drie dagen van bezinning af. Daarnaast is er ook aandacht voor behandeling in de postpartumperiode en wordt er voor gezorgd dat er integrale en gespecialiseerde begeleiding is in de processen van het beëindigen van de zwangerschap. 

Tot slot bevat de wet ook het recht voor doorbetaalde ziektedagen bij zeer pijnlijke ongesteldheden. De betaling zal geregeld worden door het Spaanse ziekenfonds. De ziekmelding wordt geregeld vanaf dag één van de menstruatie en duurt zo lang als nodig is voor de vrouw in kwestie. Dit is één van de maatregelen die het meeste debat veroorzaakt heeft.

Ben jij al aangemeld voor de GRATIS dagelijkse nieuwsbrief?