Search
menu
Search

Dit worden de nieuwe pensioenleeftijden en -bedragen in 2023 in Spanje

Dit worden de nieuwe pensioenleeftijden en -bedragen in 2023 in Spanje
Beeld: Canva

Dit worden de nieuwe pensioenleeftijden en -bedragen in 2023 in Spanje

Dit artikel is 1 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – 2023 begint met diverse wijzigingen voor de ‘pensionados’ in Spanje. Niet alleen zal de pensioenleeftijd verder omhoog gaan, de pensioenen zelf zullen ook hoger worden. Dat alles terwijl in Spanje een discussie gevoerd wordt over een mogelijke pensioenleeftijd van 70 jaar na 2027 om het huidige pensioensysteem in Spanje rendabel te houden. Maar wat worden de nieuwe pensioenleeftijden en pensioenbedragen in Spanje in 2023?

Nieuwe pensioenleeftijd 2023

Ten eerste kijken we naar de pensioenleeftijd in 2023. Om gebruik te kunnen maken van een volledig pensioen moet een werknemer in 2023 tenminste 66 jaar en 4 maanden oud zijn. Zoals afgesproken wat betreft de nieuwe pensioenleeftijden, lopen deze vanaf 2013 tot aan 2027 geleidelijk op van 65 jaar naar 67 jaar. Heb je echter 37 jaar en 9 maanden of meer gewerkt dan kun je in 2023 met 65 jaar met pensioen.

Alle inwoners van Spanje die na 1948 zijn geboren hebben te maken met deze progressieve stijging van de pensioenleeftijd terwijl die personen die in 1960 en daarna zijn geboren niet met pensioen kunnen voor hun 67e, tenzij ze tenminste 38 jaar en 6 maanden elke maand een bijdrage hebben afgedragen aan de sociale dienst.

Terwijl de pensioenleeftijd met 2 maanden omhoog gaan tot 2027 is dat bij de gewerkte jaren 3 maanden tot aan 2027. Dat betekent dat iemand die in 2023 dus 37 jaar en 9 maanden of meer gewerkt heeft al met 65 jaar met pensioen mag en recht heeft op 100% van zijn pensioen.

Nieuwe pensioenbedragen 2023

Op 14 december werd bekend dat de consumentenprijsindex voor november (2022) 6,8% was. Dit is een belangrijk percentage voor de gepensioneerden in Spanje want nu kan het gemiddelde over de periode december 2021 en november 2022 uitgerekend worden. Het gemiddelde over deze twaalf maanden is 8,47% wat weer belangrijk is omdat de verhoging van de pensioenen in 2023 gelinkt is aan de ‘Indice de precios de consumo’ (IPC). Gemakshalve is dit percentage afgerond naar boven waarna de algemene stijging van de pensioenen 8,5% is in 2023, het hoogste ooit.

Het gemiddelde ouderdomspensioen (pensión de jubilación) in Spanje is in december (2022) gestegen naar 1259,80 euro. Gekeken echter naar de verschillende pensioenen die er zijn (ouderdomspensioen = jubilación, nabestaandenpensioen = viudedad en orfandad, arbeidsongeschiktheidspensioen = incapacidad permanente) is het gemiddelde maandbedrag 1095 euro.

Dankzij de stijging van 8,5% stijgt het gemiddelde pensioen in Spanje van 1095 euro (december) naar 1188,18 euro, 93 euro meer per maand. Het gemiddelde ouderdomspensioen stijgt van 1259,80 euro (december) naar 1366,88 euro, 107 euro meer per maand. Het gemiddelde nabestaandenpensioen stijgt van 780 euro (december) naar 846,30 euro.

Het bedrag van het minimumpensioen voor 65-jarige gepensioneerden met een afhankelijke echtgenoot wordt 966,19 euro per maand in 14 betalingen (in december 890,50 euro per maand); zonder echtgenoot wordt 783 euro (in december 721,70 euro), en die van een niet-afhankelijke echtgenoot wordt 743,20 euro per maand (in december 685 euro). 

Het maximum pensioen wat in 2022 nog 2820 euro per maand was, stijgt in 2023 naar 3059,70 euro, een stijging van 240 euro. Als gekeken wordt naar de premievrije pensioenen dan stijgt dit van 497 euro (december) naar 520 euro per maand terwijl dat bij de premievrije arbeidsongeschiktheidspensioenen stijgt van 525 euro (december) naar 570 euro in 2023.

Ga naar de inhoud