Search
menu
Search

Leuke korte Spaanse nieuwjaarswensen voor het nieuwe jaar

Leuke korte Spaanse nieuwjaarswensen voor het nieuwe jaar
Beeld: via canva.com

Leuke korte Spaanse nieuwjaarswensen voor het nieuwe jaar

Heb je familie of vrienden in Spanje en wil je hen in het Spaans en/of op originele wijze een ‘Feliz Año Nuevo’ wensen, dan kun je verder lezen voor enkele voorbeelden van teksten. Deze zijn te gebruiken via WhatsApp, SMS of op Facebook en Instagram.

Onderstaande zinnen om in het Spaans een Gelukkig Nieuwjaar te wensen zijn leuk om te sturen naar je Spaanse vrienden of familie, maar ook om andere bekenden in het Spaans de beste wensen voor het nieuwe jaar te sturen. We hebben de zinnen geplaatst in het Spaans met de (letterlijke) vertaling in het Nederlands erachter.

Se cambia de coche, de casa, de ropa, de zapatos, de mes, de look, de trabajo, de año; pero nunca de amigos. ¡¡Feliz año nuevo!! (Men verandert van auto, van huis, van kleding, van schoenen, van maand, van look, van werk, van jaar; maar nooit van vrienden. Gelukkig nieuwjaar!!)

Hoy te he ingresado 365 días de buena suerte, alegría y felicidad en tu cuenta número 2024. Adminístralo que no hay más. FELIZ AÑO NUEVO. (Vandaag heb ik 365 dagen van geluk, vreugde en geluk op je rekening nummer 2024 gestort. Beheer het goed, want er is niet meer. GELUKKIG NIEUWJAAR.)

Esta frase es una cajita de paz llena de alegría, envuelta con cariño, sellada con una sonrisa y enviada con un beso. Feliz Año. (Deze zin is een doosje van vrede vol vreugde, verpakt met liefde, verzegeld met een glimlach en verzonden met een kus. Gelukkig Nieuwjaar.)

He visto la FELICIDAD y me ha dicho que iba a tu casa. Le he pedido que llevase también a la SALUD y al AMOR. Tratalos bien, van de mi parte. Feliz Año. (Ik heb het GELUK gezien en het vertelde me dat het naar jouw huis ging. Ik heb het gevraagd om ook de GEZONDHEID en de LIEFDE mee te nemen. Behandel ze goed, ze komen van mij. Gelukkig Nieuwjaar.)

Que la lluvia de la paz, la esperanza, la felicidad y el amor te pille con el paraguas roto y salpique a todos los que están en tu alrededor. FELIZ AÑO. (Moge de regen van vrede, hoop, geluk en liefde je overvallen met een kapotte paraplu en iedereen om je heen besprenkelen. GELUKKIG NIEUWJAAR.)

Aviso a toda la población: el simulacro de paz y amor ha finalizado. Guarden los langostinos, insulte a sus suegros y cuñados y disuélvanse. ¡Feliz Año Nuevo! (Waarschuwing aan de hele bevolking: de vredes- en liefdesoefening is voorbij. Berg de garnalen op, beledig je schoonouders en zwagers en ga uiteen. Gelukkig Nieuwjaar!)

Los amigos son como los radares de la guardia civil, aunque no los veas siempre están ahí. ¡Feliz año! (Vrienden zijn als de radars van de civiele garde, ook al zie je ze niet, ze zijn er altijd. Gelukkig nieuwjaar!)

Con una gamba y un mejillón, te regalo un besucón. Con un percebe y mi amistad, Feliz Navidad. Y con mi cariño que vale un huevo, ¡Feliz Año Nuevo! (Met een garnaal en een mossel, geef ik je een dikke kus. Met een zeepok en mijn vriendschap, Vrolijk Kerstfeest. En met mijn genegenheid die een ei waard is, Gelukkig Nieuwjaar!)

Que este año encuentres felicidad, salud, amor, dinero, paz y todo lo que necesites. ¡Y lo que no encuentres buscalo en GOOGLE! (Moge je dit jaar geluk, gezondheid, liefde, geld, vrede en alles wat je nodig hebt vinden. En wat je niet vindt, zoek het op GOOGLE!)

Un nuevo año es un nuevo comienzo y mil momentos que festejar. ¡Feliz Nochevieja! (Een nieuw jaar is een nieuw begin en duizend momenten om te vieren. Gelukkig Oudejaarsavond!)

Juntemos nuestras copas para brindar por el amor y la paz en el mundo. Un sincero deseo de un mejor año. (Laten we onze glazen heffen om te toasten op de liefde en vrede in de wereld. Een oprechte wens voor een beter jaar.)

Que el 2024 te traiga la mayor de las alegrías. ¡Feliz Año Nuevo! (Moge 2024 je de grootste vreugden brengen. Gelukkig Nieuwjaar!)

Deseo de todo corazón que tengas un feliz Año Nuevo lleno de alegría y prosperidad. (Ik wens je van harte een gelukkig Nieuwjaar vol vreugde en voorspoed.)

Felicidad, Esperanza, Libertad, Iniciativa, Cariño, Emociones, Sonrisas. Coge la primera letra de cada palabra y encontrarás lo que te deseo para este Año Nuevo. (Geluk, Hoop, Vrijheid, Initiatief, Genegenheid, Emoties, Glimlachen. Neem de eerste letter van elk woord en je vindt wat ik je wens voor dit Nieuwjaar.)

Ga naar de inhoud