De installatie van warmtepompen in Spanje is flink gestegen

De installatie van warmtepompen in Spanje is flink gestegen
Beeld: via canva.com

De installatie van warmtepompen in Spanje is flink gestegen

De verkoop van warmtepompen is in 2023 gedaald in Europa, maar flink gestegen in Spanje. Sinds dat er subsidieregelingen beschikbaar zijn om de installatie van warmtepompen te stimuleren, stegen de verkopen in Spanje. In 2023 werden bijna 300.000 warmtepompen verkocht waardoor nu 1,3 miljoen ‘bombas de calor’ zijn geïnstalleerd.

In 2023 is de verkoop van warmtepompen in 14 Europese landen met ongeveer 5% gedaald vergeleken met 2022, van 2,77 miljoen naar bijna 2,5 miljoen units. De Europese brancheorganisatie voor warmtepompen (EHPA) geeft als redenen voor deze daling onder andere de aangekondigde Europese actieplannen en ondersteuningsmaatregelen voor de sector die zijn uitgesteld. In 2022 waren er ook nog veel subsidieregelingen, die in 2023 zijn ingeperkt of stopgezet terwijl de economische onzekerheid investeringen in verduurzaming afremt.

Ondanks de algemene daling, is de verkoop van warmtepompen in Spanje in 2023 juist met 13% gestegen vergeleken met 2022. Er kwamen 209.000 nieuwe systemen bij, wat het totaal op ongeveer 1,3 miljoen bracht. Enkele verklaringen voor de toegenomen populariteit van warmtepompen in Spanje zijn gunstige subsidieregelingen van de overheid, stijgende energieprijzen die duurzame alternatieven aantrekkelijk maken en het warmere klimaat in Spanje dat gunstig is voor het rendement.

Ondanks de stijging loopt Spanje nog steeds achter op buurlanden. Per 1000 huishoudens zijn er gemiddeld 80 warmtepompen, terwijl dat in landen als Frankrijk, Italië en Finland ruim boven de 100 ligt.

Overheidssubsidies

De Spaanse overheid moedigt de installatie van warmtepompen aan met financiële ondersteuning. Er zijn subsidie voor: Installatie van hernieuwbare warmte en energieopwekking thuis; maximaal € 3.000 per woning; € 500 per kW geïnstalleerd vermogen. Aanvragen verlopen via de regionale overheden. Je moet offertes en facturen overleggen en voldoen aan technische specificaties. De subsidiepot is beperkt dus haast is geboden.

Ga naar de inhoud