Mag je in Spanje vrij nemen om voor je zieke hond te zorgen?

Mag je in Spanje vrij nemen om voor je zieke hond te zorgen?
Beeld: via canva.com

Mag je in Spanje vrij nemen om voor je zieke hond te zorgen?

De invoering van de Dierenwelzijnswet in Spanje heeft de beschouwing van dieren veranderd en nieuwe verplichtingen voor eigenaren opgelegd. Aan de ene kant worden dieren nu beschouwd als voelende wezens en zijn ze geen roerende goederen meer, dat wil zeggen dingen. Dit heeft implicaties voor eigenaren, die het dier de nodige gezondheidszorg moeten verlenen om zijn gezondheid te waarborgen en het ook altijd naar een dierenarts moeten brengen wanneer de situatie dat vereist.

Zo staat in artikel 24 van de nieuwe wet, die zelfs boetes tot 500 en 50.000 euro oplegt als je dat niet doet en je huisdier ernstige schade of verwondingen oploopt, en tot 200.000 euro in geval van overlijden van het dier. Deze wettelijke verplichting zorgt ervoor dat veel mensen zich afvragen of ze verlof kunnen opnemen om voor hun huisdier te zorgen en dat sommige bedrijven dit voordeel voor hun werknemers beginnen op te nemen. In het Engels heet dat “pawternity”.

De Spaanse Arbeidswet erkent niet het recht op betaald verlof of vermindering van de werktijd om voor je hond of kat te zorgen. Met de wet in de hand is het niet mogelijk om verlof op te nemen om het huisdier te verzorgen, hoeveel de Dierenwelzijnswet ook vereist om voor hem te zorgen. Daarentegen zouden vakantie- of eigen zakendagen wel gebruikt kunnen worden als de arbeidsovereenkomst dat toestaat. Het alternatief zou zijn om die dagen op te nemen en ze later op te eisen als ziekteverlof.

De rechtbank heeft al te maken gehad met gevallen waar de zorg voor huisdieren tot een arbeidsconflict heeft geleid. In 2021 verklaarde het Hooggerechtshof van Catalonië het ontslag van een werknemer die een dag niet op het werk verscheen om voor zijn hond te zorgen die bij de dierenarts was, ongegrond. In dat geval begreep de rechtbank dat dit gedrag onder de Catalaanse dierenbeschermingswet viel, zodat het een gerechtvaardigde afwezigheid was en een wettelijke basis had.

Totdat er een wetswijziging komt in de ene of de andere situatie, zijn er bedrijven die dierenverzorgingsverlof al in hun statuten en collectieve arbeidsovereenkomsten opnemen. Dit is het geval bij de Santévet Group, een bedrijf dat is gespecialiseerd in gezondheidsverzekeringen voor gezelschapsdieren dat twee betaalde vrije dagen toestaat bij het adopteren van een huisdier. Dit soort verlof staat al bekend als “Pawternity” of ouderschapsverlof voor honden, dat op alle huisdieren van toepassing is.

Buiten Spanje passen bedrijven in de huisdierensector zoals Mast Pectcare en Brewdog ze al toe, net als technologiebedrijven in Spanje als Mparticule en BitSol Solutions. In Spanje omvat de CAO van Cegelec sinds 2022 een betaald verlof van 8 uur per jaar voor chirurgische ingrepen bij huisdieren. Kiwokopet geeft één dag verlof bij overlijden van het huisdier.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe het concept van “Pawternity” begint door te dringen bij bedrijven als een extra voordeel dat ze hun werknemers kunnen bieden. Volgens gegevens van de Nationale Vereniging van Fabrikanten van Voedsel voor Gezelschapsdieren (ANFAAC) zijn er meer dan 31 miljoen huisdieren in Spanje, vier keer zoveel als het aantal minderjarigen in het land. En voor veel mensen zijn huisdieren familie, zelfs hun kinderen.

Ga naar de inhoud