Rubriek: werken in spanje

De verboden vragen op een Spaans sollicitatiegesprek

De verboden vragen op een Spaans sollicitatiegesprek

Stress voor een sollicitatiegesprek is normaal, maar je hoeft geen ongepaste vragen te dulden. In Spanje zijn vragen over persoonlijke zaken zoals seksuele geaardheid, religie, en politiek niet alleen ongepast maar zelfs illegaal. Sinds juli 2022 worden bedrijven streng gestraft voor discriminatie tijdens wervingsprocessen.

Wat verdient een horecamedewerker in Spanje?

Wat verdient een horecamedewerker in Spanje?

De horeca is een belangrijk onderdeel van de Spaanse maatschappij en ook in het toerisme speelt de horeca een belangrijke rol. Maar volgens de sector is er een tekort van minstens 40.000 werknemers. Maar wat is het salaris van een horecamedewerker in Spanje en is dat echt zo laag?

Een op de zes Spanjaarden verdiende 1000 euro of minder per maand in 2022

Een op de zes Spanjaarden verdiende 1000 euro of minder per maand in 2022

Volgens de laatste cijfers over 2022 van het Spaanse Statistiekbureau, verdiende dat jaar een op de zes Spanjaarden 1000 euro of minder oer maand. In 2022 was dat het wettelijke minimumsalaris. Ongeveer de helft van de Spanjaarden verdiende twee keer dat minimumsalaris per maand.

Recordaantal werkenden en ook werkenden die geen enkel uur werken in Spanje

Recordaantal werkenden en ook werkenden die geen enkel uur werken in Spanje

In dit artikel bespreken we het concept van een historisch hoog aantal werkenden in Spanje, terwijl er tegelijkertijd een groeiende groep werknemers is die helemaal geen uren werkt. Dit fenomeen roept vragen op over hoe dit mogelijk is en wat de uitdagingen en kansen zijn die hiermee gepaard gaan.

De 'paga extra' of de vakantiegeld betaling in juni in Spanje

De ‘paga extra’ of de vakantiegeld betaling in juni in Spanje

De meeste Spaanse werknemers ontvangen in juni of juli een ‘paga extra,’ een extra maandsalaris vastgesteld sinds 1947. Dit vakantiegeld, ooit ingevoerd tijdens Franco’s regering, is tegenwoordig wettelijk gelijk aan een maandloon. Uitzonderingen en maandelijkse uitbetalingen kunnen via cao’s voorkomen.

Werken Spanjaarden langer dan andere Europeanen?

Werken Spanjaarden langer dan andere Europeanen?

Europa varieert sterk in werkuren per land. Spanje, vaak gezien als minder werkzaam door lange pauzes en late werkdagen, werkt gemiddeld net zo veel als andere Europese landen, met een gemiddelde werkweek van 40,2 uur in 2021. Hierbij is niet gekeken naar de productiviteit.

Voor de eerste keer heeft Spanje meer dan 21,3 miljoen werkenden

Voor de eerste keer heeft Spanje meer dan 21,3 miljoen werkenden

De werkgelegenheid in Spanje kende in mei een sterke groei, traditioneel een topmaand voor de arbeidsmarkt door de voorbereiding van toeristische sectoren op het zomerseizoen. Sociale Zekerheid noteerde een record van 21,3 miljoen werkenden, inclusief 10,1 miljoen vrouwen. Regionale verschillen in werkloosheid blijven echter een uitdaging.

De legendarische staking waarmee ze in Spanje de werkdag van 8 uren bekwamen

De legendarische staking waarmee ze in Spanje de werkdag van 8 uur kregen

Een staking van 44 dagen in 1919 in Barcelona, geleid door de arbeiders van het bedrijf La Canadiense, resulteerde in het recht op een achturige werkdag voor alle Spaanse arbeiders. De staking dwong de centrale regering uiteindelijk tot capitulatie, waarbij ontslagen werden teruggedraaid, looneisen ingewilligd, en vakbondsrechten bevestigd.

Nieuw record voor werkgelegenheid in Spanje met 21,1 miljoen werkenden

Nieuw record voor werkgelegenheid in Spanje met 21,1 miljoen werkenden

Volgens de recentste cijfers heeft Spanje in april de records verbroken wat betreft werkenden met meer dan 21,1 miljoen ingeschrevenen bij de Sociale Zekerheid. De werkgelegenheid groeit al 48 maanden op rij terwijl de werkloosheid gedaald is naar 2,66 miljoen werkzoekenden.

Vrouwen verdienen gemiddeld 19 procent minder dan mannen in Spanje

Vrouwen verdienen gemiddeld 19 procent minder dan mannen in Spanje

De loonkloof tussen mannen en vrouwen blijft een groot probleem in Spanje, met verstrekkende gevolgen voor de werknemers, de economie en de samenleving als geheel. Ondanks inspanningen om genderdiscriminatie tegen te gaan, is de loonkloof tussen vrouwen en mannen 19 procent.

De teleurstellende realiteit na de pandemie van het thuiswerken in Spanje

De teleurstellende realiteit na de pandemie van het thuiswerken in Spanje

Tijdens en direct na de pandemie leek thuiswerken de oplossing te zijn voor minder drukke steden en wegen, en een hybride manier van werken. Echter, het thuiswerken in Spanje blijkt geen succes te zijn, voornamelijk vanwege het gebrek aan sociale contacten en interactie met collega’s.

Bijna 140.000 openstaande vacatures in een land met 2,8 miljoen werklozen

Bijna 140.000 openstaande vacatures in een land met 2,8 miljoen werklozen

Hoewel het aantal vacatures in Spanje de afgelopen periode is gedaald, blijft het aantal openstaande banen nog steeds aanzienlijk met bijna 140.000. Tegelijkertijd kent Spanje een grote groep van 2,8 miljoen werklozen, wat zorgt voor een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Nederland is koploper met thuiswerken maar hoe is dat in Spanje?

Nederland is koploper met thuiswerken maar hoe is dat in Spanje?

De cijfers van het Nederlandse CBS en Eurostat laten zien dat thuiswerken een wijdverspreide praktijk is geworden in Nederland, en dat het land daarin een voortrekkersrol speelt binnen de Europese Unie. Maar hoe is met het thuiswerken in Spanje?

Spanje registreert recordaantal ziekteverzuim in 2023

Spanje registreert recordaantal ziekteverzuim in 2023

Het stijgende ziekteverzuim in Spanje is een complex probleem met meerdere mogelijke oorzaken, zoals een overbelast gezondheidszorgsysteem, de vergrijzing van de beroepsbevolking en een sterke arbeidsmarkt. In 2023 melden gemiddeld 450 van de 1000 werknemers zich ziek.

Mag je in Spanje vrij nemen om voor je zieke hond te zorgen?

Mag je in Spanje vrij nemen om voor je zieke hond te zorgen?

Met de nieuwe Dierenwelzijnswet in Spanje, vragen veel hondeneigenaren zich af of ze verlof kunnen krijgen als hun hond ziek is. In dit artikel kijken we naar de arbeidswetgeving en het betaald verlof om voor huisdieren te zorgen, wat ook wel “pawternity” heet.

Spanjaarden werken meer maar presteren minder

Spanjaarden werken meer maar presteren minder

Ondanks langere werkweken produceren Spaanse bedrijven minder dan het Europees gemiddelde per gewerkt uur. De productiviteitskloof met de eurozone dreigt de komende jaren zelfs verder op te lopen. Spaanse werknemers werken dus meer uren, maar zijn minder productief.

Gemiddelde salaris is met 1.920 euro op hoogste niveau ooit in Spanje

Gemiddelde salaris is met 1.920 euro op hoogste niveau ooit in Spanje

Een onderzoek van Adecco laat zien dat het gemiddelde salaris in Spanje is gestegen naar een historisch hoog niveau van 1.920 euro, wat niet hetzelfde is als het reeële salaris want de inflatie is hoger dan de procentuele stijging van de gemiddelde salarissen waardoor er nog steeds minder koopkracht is.

Recordaantal banen in Spanje gecreëerd in 2023

Recordaantal banen in Spanje gecreëerd in 2023

De arbeidsmarkt in Spanje heeft zich in 2023 uitzonderlijk sterk ontwikkeld ondanks de economische tegenwind. Er kwamen ruim 780.000 banen bij, vooral voltijdbanen en vaste contracten. Het totale aantal werkenden steeg naar een recordhoogte van meer dan 21 miljoen.

De Spaanse bouwsector zucht onder een tekort aan arbeidskrachten

De Spaanse bouwsector zucht onder een tekort aan arbeidskrachten

De Spaanse bouwsector draait overuren om alle projecten op tijd af te leveren, maar door gebrek aan voldoende en vakbekwame werknemers loopt de sector tegen zijn grenzen aan. Zonder instroom van jonge bouwvakkers kan het bouwherstel hierdoor zelfs tot stilstand komen

Vrouwen werken vanaf nu tot het einde van het jaar gratis in Spanje

Vrouwen werken vanaf nu tot het einde van het jaar gratis in Spanje

Volgens de Spaanse vakbond UGT zullen vrouwen vanaf 29 november tot het einde van 2023 effectief ‘zonder’ betaling werken in Spanje vanwege de nog steeds te grote loonkloof met mannen wat vergaande gevolgen heeft voor vrouwen op korte en lange termijn.

Overzicht officiële feestdagen in Spanje in 2024

Overzicht officiële feestdagen in Spanje in 2024

Een overzicht per regio in Spanje van de feestdagen van de officiële kalender voor 2024 met daarop 12 nationale feestdagen waarvan 9 niet verwisselbare feestdagen die voor heel Spanje gelden.

Recordaantal van 21,3 miljoen werkenden in Spanje

Recordaantal van 21,3 miljoen werkenden in Spanje

In Spanje werken op dit moment bijna 21,3 miljoen mensen, wat een recordaantal is omdat dit nog nooit zo hoog is geweest, maar het aantal werklozen is vreemd genoeg ook gestegen omdat er meer beroepsbevolking is.

Hoeveel uren werken de Spanjaarden?

Hoeveel uren werken de Spanjaarden?

PSOE en Sumar hebben een akkoord bereikt voor de verlaging van de werkweek de komende jaren, maar hoeveel uren werken de Spanjaarden nu in vergelijking met Nederland, België en andere EU-landen?

Slechts acht procent werkt regelmatig thuis in Spanje

Slechts acht procent werkt regelmatig thuis in Spanje

Tijdens de pandemie leek het zo mooi, er zou een gouden toekomst zijn voor het thuiswerken in Spanje, maar drie jaar later blijkt dat slechts 8 procent thuiswerkt, wat minder is dan het EU-gemiddelde.

Hittegolf Spanje eist eerste hitte-dode in Sevilla

Hittegolf Spanje eist eerste hitte-dode in Sevilla

De huidige hittegolf die Spanje tot een ‘Iberische oven’ heeft omgetoverd, heeft temperaturen bereikt van 45 graden in Andalusië waar in Sevilla een landarbeider de eerste hitte-dode werd.

Voor het eerst meer dan 20,8 miljoen werkenden in Spanje

Voor het eerst meer dan 20,8 miljoen werkenden in Spanje

Voor het eerst sinds lange tijd is het aantal werkende personen in Spanje boven de 20,8 miljoen gekomen terwijl, mede vanwege de start van het zomerseizoen, het aantal werklozen is gedaald naar 2,7 miljoen personen.

Dit zijn op dit moment de meest gevraagde banen in Spanje

Dit zijn op dit moment de meest gevraagde banen in Spanje

Volgens de in Spanje populaire online vacaturebank Infojobs is het aantal geplaatste advertenties voor banen met 18 procent gestegen in 2022 tot 2,7 miljoen en dit zijn de meest gevraagde banen op dit moment in Spanje.

Ga naar de inhoud