Spanjaarden zijn de Europeanen die het langst wachten om te trouwen

Spanjaarden zijn de Europeanen die het langst wachten om te trouwen
Beeld: via canva.com

Spanjaarden zijn de Europeanen die het langst wachten om te trouwen

In Europa is er een duidelijke trend te zien waarbij vrouwen gemiddeld jonger zijn wanneer ze in het huwelijk treden dan mannen. Volgens de recentste gegevens van het Europese Statistiekbureau Eurostat is Spanje een van de landen waar zowel vrouwen als mannen het langst wachten om in het huwelijk te treden.

In 2022 was de gemiddelde leeftijd voor het eerste huwelijk voor vrouwen in Spanje 34,7 jaar, terwijl voor mannen de leeftijd gemiddeld 36,8 jaar was. Dit zijn de hoogste gemiddelden van alle Europese landen. Andere landen met een relatief hoge gemiddelde leeftijd voor het eerste huwelijk zijn Zweden (34,5 jaar voor vrouwen en 36,7 jaar voor mannen) en Italië (33,6 jaar voor vrouwen en 36,2 jaar voor mannen).

Nederland staat op de vierde plaats wat betreft de gemiddelde leeftijd voor het eerste huwelijk. Vrouwen trouwen gemiddeld op 32,9 jaar en mannen op 35,2 jaar. Luxemburg volgt daarna en België staat op de zesde plaats. In België is de gemiddelde leeftijd voor vrouwen bij het eerste huwelijk 32,7 jaar en voor mannen 35 jaar. Het gemiddelde in Europa is een leeftijd van 30,7 jaar voor vrouwen en 33,1 jaar voor mannen.

Spanje is een land waar het huwelijk en de rol van de familie een belangrijke plaats innemen. Hoewel de gemiddelde leeftijd voor het eerste huwelijk in Spanje hoger ligt dan in andere Europese landen, is er ook een duidelijke diversiteit in de houding ten opzichte van het huwelijk.

In veel Spaanse families spelen traditionele waarden nog steeds een belangrijke rol. Het huwelijk wordt vaak gezien als een belangrijk onderdeel van het volwassen worden en het stichten van een eigen familie. Veel Spanjaarden groeien op met het idee dat trouwen en kinderen krijgen een belangrijke stap is in het leven.

De invloed van de familie is ook significant. Ouders en grootouders kunnen een belangrijke rol spelen in de beslissing om te trouwen en het tijdstip daarvan. Het kan voorkomen dat families druk uitoefenen op hun kinderen om op een bepaalde leeftijd te trouwen of om eerst een stabiele financiële positie op te bouwen voordat ze de stap wagen.

Hoewel traditionele waarden nog steeds belangrijk zijn, is er ook een toenemende acceptatie van ongehuwd samenwonen en andere alternatieve relatievormen. Vooral onder jongere generaties Spanjaarden is dit een groeiende trend. Sommigen kiezen er bewust voor om niet te trouwen, maar wel een duurzame relatie te hebben.

Naast de culturele en sociale factoren spelen ook economische omstandigheden een belangrijke rol in de beslissing om te trouwen. In Spanje, net als in veel andere Europese landen, worstelen veel jonge volwassenen met het vinden van een stabiele baan en financiële onafhankelijkheid.

Het verkrijgen van een eigen woning en het opbouwen van een financiële buffer worden vaak gezien als belangrijke voorwaarden om te kunnen trouwen. De hoge werkloosheid onder jongeren en de stijgende kosten van levensonderhoud kunnen ertoe leiden dat Spanjaarden langer wachten met het nemen van deze stap.

Ga naar de inhoud