Werknemers hoeven hun ziekmeldingsformulier niet meer aan het bedrijf te overhandigen in Spanje

Werknemers hoeven hun ziekmeldingsformulier niet meer aan het bedrijf te overhandigen in Spanje
Beeld: Canva

Werknemers hoeven hun ziekmeldingsformulier niet meer aan het bedrijf te overhandigen in Spanje

Dit artikel is 1 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

Met ingang van zaterdag 1 april zijn werknemers die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, niet langer verplicht om hun ziektemeldingsformulier (parte médico de baja) aan hun werkgever te overhandigen. Vanaf 1 april gaat de overheid de bedrijven elektronisch op de hoogte stellen. Deze maatregel geldt voor lopende gevallen van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, zolang deze niet langer dan 365 dagen duren.

De regelgeving bepaalt dat wat betreft ziekte- en herstelverklaringen, alleen een kopie aan de werknemer wordt verstrekt. De verplichting voor de werknemer om deze kopie bij het bedrijf, de uitkeringsinstantie of het verzekeringsfonds in te dienen, wordt afgeschaft. De overheid zal de bedrijven elektronisch op de hoogte stellen van de uitgifte van de medische verklaringen van hun werknemers, waardoor procedures die “belastend” kunnen zijn voor mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, worden vermeden.

Met de traditionele werkwijze, die vanaf 1 april niet meer van toepassing is, ontvangt de werknemer naast het medische certificaat ook een papieren kopie van de ziekmeldings-, bevestigings- en ontslagverklaring van de arts. De werknemer moet deze documenten binnen een bepaalde termijn aan het bedrijf overhandigen dat op zijn beurt bepaalde vereiste gegevens moet invullen en deze naar de uitkeringsinstantie moet sturen.

Met de nieuwe werkwijze zal de arts die een ziekmeldings-, bevestigings- of ontslagverklaring afgeeft, een kopie aan de werknemer verstrekken, maar zal de openbare gezondheidsdienst, de verzekeringsmaatschappij of het samenwerkende bedrijf de gegevens in de documenten elektronisch naar het National Institute of Social Security (INSS) sturen. Dit moet onmiddellijk gebeuren en in ieder geval op de eerste werkdag na de uitgifte van de verklaring.

Bedrijven zijn verplicht om onmiddellijk en uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst van de medische verklaring gegevens naar het INSS te sturen via het systeem van Elektronische Gegevensverzending (RED), zoals bepaald door ministeriële richtlijnen. Het niet naleven van deze verplichting kan in sommige gevallen worden beschouwd als een lichte overtreding volgens de Wet op Sociale Overtredingen en Sancties (LISOS), die in dit geval wordt bestraft met een boete van 70 tot 750 euro.

Ga naar de inhoud