Werklozen en aantal werkenden stijgen in Spanje

Werklozen en aantal werkenden stijgen in Spanje
Beeld: Europa Press

Werklozen en aantal werkenden stijgen in Spanje

Dit artikel is 4 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Het aantal ingeschreven werklozen is in Spanje in de maand mei met 26.573 personen gestegen, vanwege de corona-crisis het hoogste aantal sinds mei 2016. Maar tegelijkertijd is het aantal bij de Sociale Zekerheid ingeschreven werkenden ook gestegen in mei met 187.814 personen. Daarnaast is het aantal tijdelijke werklozen vanwege een zogenaamde ERTE ook gedaald met bijna 460.000 werkenden.

Mei is normaal een maand dat er vanwege de dienstensector waar ook de horeca en het toerisme toebehoren veel werkgelegenheid gecreëerd wordt in Spanje maar vanwege de aanhoudende noodtoestand en de corona-crisis waardoor het toerisme nog niet op gang is gekomen zijn er voor het eerst sinds mei 2016 in een meimaand meer werklozen bijgekomen.

Het aantal werklozen in mei is gestegen met 26.573 personen waardoor het totaal aantal op 3.857.776 werkzoekenden komt te staan. We hebben het dan alleen over die personen die ingeschreven staan bij de ‘Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)’, onderdeel van de ‘Seguridad Social’ ofwel de Sociale Zekerheid.

Ondertussen is het aantal ingeschreven werkenden ook gestegen met 187.814 personen naar een totaal van 18.584.176 inwoners van Spanje die wel een baan hebben.

In het aantal geregistreerde werklozen zijn niet die werkenden opgenomen die vanwege de corona-crisis in een ERTE beland zijn geraakt. ERTE staat voor ‘Expediente de Regulación Temporal de Empleo’ wat een tijdelijke schorsing is van de arbeidscontracten. Nu veel bedrijven weer begonnen zijn met de activiteiten worden veel van deze werknemers weer aangenomen of op actief gesteld. 

Sinds eind april zijn er 457.909 werkenden die de situatie van een ERTE hebben verlaten en weer aan het werk zijn gegaan. Het totaal aantal werkenden die zich op dit moment nog in een ERTE situatie bevinden is echter nog steeds 2.998.970 personen die dus op het einde van mei nog niet aan het werk zijn gegaan. 

87% van deze werkenden bevinden zich in een ERTE vanwege een situatie van overmacht (fuerza mayor) terwijl de overige 13% in een ERTE zitten vanwege economische, technische, organisatorische of productie redenen.

Het ‘Servicio Público de Empleo Estatal’ heeft aan 5.988.572 definitieve en tijdelijke werklozen een uitkering betaald in mei waarvan er 791.921 nieuw ingeschreven werklozen waren.

LEESTIP: Enorme stijging tijdelijke ontslagen (ERTE) in Spanje

Verschil ERTE en ERE

ERTE staat voor ‘Expediente de Regulación Temporal de Empleo’ wat een tijdelijke schorsing is van de arbeidscontracten. De ERTE is niet hetzelfde als een ‘Expediente de Regulación de Empleo’ ofwel ERE wat een collectief ontslag is. Bij een ERTE kan het personeel dus terugkomen want deze is tijdelijk van aard terwijl dat bij een ERE niet het geval is want het ontslag is definitief.

Ga naar de inhoud