Nieuw record aantal werkenden in Spanje van bijna 21,4 miljoen personen

Nieuw record aantal werkenden in Spanje van bijna 21,4 miljoen personen
Beeld: ai-beeld / redactie

Nieuw record aantal werkenden in Spanje van bijna 21,4 miljoen personen

In juni 2024 bereikte Spanje een historisch hoogtepunt met 21.392.889 werkenden, een stijging van 71.095 vergeleken met de voorgaande maand. Deze groei werd voornamelijk gedreven door de horeca- en handelssector, wat wijst op een sterke opleving in consumentengerichte diensten.

De toename in werkgelegenheid is een positief teken voor de Spaanse economie. Het duidt op een toenemend vertrouwen van werkgevers en een groeiende vraag naar arbeidskrachten. Deze trend kan leiden tot een verbeterde economische situatie voor veel huishoudens en een potentiële stijging in consumentenbestedingen.

Parallel aan de stijging in werkgelegenheid, daalde het aantal werklozen met 46.783 personen tot 2,56 miljoen. Dit is het laagste niveau sinds augustus 2008, wat aangeeft dat de arbeidsmarkt zich heeft hersteld tot pre-crisis niveaus.

De daling in werkloosheid is breed verspreid over verschillende sectoren. De dienstensector liet de grootste daling zien met 37.025 minder werklozen, gevolgd door de industrie (4388), de bouw (2954) en de landbouw (267). Ook onder mensen zonder eerdere werkervaring daalde de werkloosheid met 2149 personen.

Hoewel de algemene trend positief is, zijn er duidelijke verschillen tussen sectoren. De horeca leidde, vanwege het begin van het zomerseizoen, de banengroei met 32.030 nieuwe werkenden, gevolgd door de handel met 30.304. Deze cijfers weerspiegelen het seizoensgebonden karakter van de Spaanse economie, met een sterke focus op toerisme en gerelateerde diensten.

In contrast hiermee staat de onderwijssector, die een verlies van 51.645 banen registreerde. Dit significante verlies kan worden toegeschreven aan het einde van het schooljaar, maar roept vragen op over de stabiliteit van werkgelegenheid in deze cruciale sector.

Ga naar de inhoud