Rubriek: werkgelegenheid

Voor de eerste keer heeft Spanje meer dan 21,3 miljoen werkenden

Voor de eerste keer heeft Spanje meer dan 21,3 miljoen werkenden

De werkgelegenheid in Spanje kende in mei een sterke groei, traditioneel een topmaand voor de arbeidsmarkt door de voorbereiding van toeristische sectoren op het zomerseizoen. Sociale Zekerheid noteerde een record van 21,3 miljoen werkenden, inclusief 10,1 miljoen vrouwen. Regionale verschillen in werkloosheid blijven echter een uitdaging.

Een kwart van alle nieuwe banen in Spanje was in de toeristische sector

Een kwart van alle nieuwe banen in Spanje was in de toeristische sector

In het eerste kwartaal van 2024 steeg het aantal werknemers in de Spaanse toeristische sector tot meer dan 3,17 miljoen. Dit vertegenwoordigt ongeveer 25% van alle werkgelegenheid in het land, met belangrijke verbeteringen in arbeidsvoorwaarden en een daling van de werkloosheid.

Nieuw record voor werkgelegenheid in Spanje met 21,1 miljoen werkenden

Nieuw record voor werkgelegenheid in Spanje met 21,1 miljoen werkenden

Volgens de recentste cijfers heeft Spanje in april de records verbroken wat betreft werkenden met meer dan 21,1 miljoen ingeschrevenen bij de Sociale Zekerheid. De werkgelegenheid groeit al 48 maanden op rij terwijl de werkloosheid gedaald is naar 2,66 miljoen werkzoekenden.

Vrouwen verdienen gemiddeld 19 procent minder dan mannen in Spanje

Vrouwen verdienen gemiddeld 19 procent minder dan mannen in Spanje

De loonkloof tussen mannen en vrouwen blijft een groot probleem in Spanje, met verstrekkende gevolgen voor de werknemers, de economie en de samenleving als geheel. Ondanks inspanningen om genderdiscriminatie tegen te gaan, is de loonkloof tussen vrouwen en mannen 19 procent.

De teleurstellende realiteit na de pandemie van het thuiswerken in Spanje

De teleurstellende realiteit na de pandemie van het thuiswerken in Spanje

Tijdens en direct na de pandemie leek thuiswerken de oplossing te zijn voor minder drukke steden en wegen, en een hybride manier van werken. Echter, het thuiswerken in Spanje blijkt geen succes te zijn, voornamelijk vanwege het gebrek aan sociale contacten en interactie met collega’s.

Bijna 140.000 openstaande vacatures in een land met 2,8 miljoen werklozen

Bijna 140.000 openstaande vacatures in een land met 2,8 miljoen werklozen

Hoewel het aantal vacatures in Spanje de afgelopen periode is gedaald, blijft het aantal openstaande banen nog steeds aanzienlijk met bijna 140.000. Tegelijkertijd kent Spanje een grote groep van 2,8 miljoen werklozen, wat zorgt voor een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Nederland is koploper met thuiswerken maar hoe is dat in Spanje?

Nederland is koploper met thuiswerken maar hoe is dat in Spanje?

De cijfers van het Nederlandse CBS en Eurostat laten zien dat thuiswerken een wijdverspreide praktijk is geworden in Nederland, en dat het land daarin een voortrekkersrol speelt binnen de Europese Unie. Maar hoe is met het thuiswerken in Spanje?

Spanje registreert recordaantal ziekteverzuim in 2023

Spanje registreert recordaantal ziekteverzuim in 2023

Het stijgende ziekteverzuim in Spanje is een complex probleem met meerdere mogelijke oorzaken, zoals een overbelast gezondheidszorgsysteem, de vergrijzing van de beroepsbevolking en een sterke arbeidsmarkt. In 2023 melden gemiddeld 450 van de 1000 werknemers zich ziek.

Vrouwen in de bouwsector bereiken recordaantal arbeidskrachten

Vrouwen in de bouwsector bereiken recordaantal arbeidskrachten

De bouwsector in Spanje heeft de afgelopen jaren een opmerkelijke stijging gekend in het aantal vrouwelijke werknemers. Hoewel de meerderheid van hen administratieve functies bekleedt, is er een geleidelijke toename van vrouwen in praktische beroepen op de bouwplaats zelf.

Spanjaarden werken meer maar presteren minder

Spanjaarden werken meer maar presteren minder

Ondanks langere werkweken produceren Spaanse bedrijven minder dan het Europees gemiddelde per gewerkt uur. De productiviteitskloof met de eurozone dreigt de komende jaren zelfs verder op te lopen. Spaanse werknemers werken dus meer uren, maar zijn minder productief.

Gemiddelde salaris is met 1.920 euro op hoogste niveau ooit in Spanje

Gemiddelde salaris is met 1.920 euro op hoogste niveau ooit in Spanje

Een onderzoek van Adecco laat zien dat het gemiddelde salaris in Spanje is gestegen naar een historisch hoog niveau van 1.920 euro, wat niet hetzelfde is als het reeële salaris want de inflatie is hoger dan de procentuele stijging van de gemiddelde salarissen waardoor er nog steeds minder koopkracht is.

Gaat het Spaanse toerisme ten onder aan haar eigen succes?

Gaat het Spaanse toerisme ten onder aan zijn eigen succes?

Spanje is een van de meest bezochte toeristische landen ter wereld en dat brengt veel geld op voor de Spaanse economie en zorgt voor werkgelegenheid, maar er wordt steeds meer gevraagd om een ander systeem in plaats van het massatoerisme.

Recordaantal banen in Spanje gecreëerd in 2023

Recordaantal banen in Spanje gecreëerd in 2023

De arbeidsmarkt in Spanje heeft zich in 2023 uitzonderlijk sterk ontwikkeld ondanks de economische tegenwind. Er kwamen ruim 780.000 banen bij, vooral voltijdbanen en vaste contracten. Het totale aantal werkenden steeg naar een recordhoogte van meer dan 21 miljoen.

Minimumloon in Spanje in 2024 omhoog naar 1134 euro

Minimumloon in Spanje in 2024 omhoog naar 1134 euro

De Spaanse regering en grootste vakbonden hebben een akkoord bereikt om het minimumloon in 2024 met 5% te verhogen tot 1134 euro bruto per maand wat ten goede komt aan meer dan 2,5 miljoen werknemers.

Werkloosheid in Spanje op laagste niveau sinds 2007

Werkloosheid in Spanje op laagste niveau sinds 2007

2023 was in Spanje een jaar met een opvallend sterke daling van de werkloosheid tot het laagste niveau in meer dan 15 jaar. Dit kwam vooral door de sterke groei van de werkgelegenheid in de dienstverlening en het toerisme.

Meer werklozen maar ook meer werkenden in Spanje in oktober

Meer werklozen maar ook meer werkenden in Spanje in oktober

Het aantal werklozen in Spanje is na het zomerseizoen traditioneel weer gestegen naar 2,7 miljoen, maar tegelijkertijd is het aantal werkenden in oktober 2023 ook gestegen naar 20,8 miljoen, dat klinkt tegenstrijdig dus hoe kan dit?

Recordaantal van 21,3 miljoen werkenden in Spanje

Recordaantal van 21,3 miljoen werkenden in Spanje

In Spanje werken op dit moment bijna 21,3 miljoen mensen, wat een recordaantal is omdat dit nog nooit zo hoog is geweest, maar het aantal werklozen is vreemd genoeg ook gestegen omdat er meer beroepsbevolking is.

Spaanse bouwsector heeft minder werklozen

Spaanse bouwsector heeft minder werklozen

Het aantal werklozen in de bouwsector in Spanje is in de maand mei opnieuw gedaald en heeft het laagste niveau in bijna 17 jaar bereikt waarbij er minder dan 210.000 werklozen zijn in de bouw.

Voor het eerst meer dan 20,8 miljoen werkenden in Spanje

Voor het eerst meer dan 20,8 miljoen werkenden in Spanje

Voor het eerst sinds lange tijd is het aantal werkende personen in Spanje boven de 20,8 miljoen gekomen terwijl, mede vanwege de start van het zomerseizoen, het aantal werklozen is gedaald naar 2,7 miljoen personen.

Ga naar de inhoud