Search
menu
Search

Werkloosheid in Spanje op laagste niveau sinds 2007

Werkloosheid in Spanje op laagste niveau sinds 2007
Beeld: via 123rf

Werkloosheid in Spanje op laagste niveau sinds 2007

De werkloosheid in Spanje is eind 2023 gedaald tot het laagste niveau sinds 2007. Uit cijfers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat eind december 2.707.456 mensen als werkloos stonden ingeschreven. Dat is een daling van 130.197 personen (-4,6%) vergeleken met een jaar eerder.

De werkloosheid in Spanje is in 2023 opnieuw gedaald. Dit is de derde achtereenvolgende daling, na de recorddaling van 782.232 werklozen in 2021 en de daling van 268.252 werklozen in 2022. De daling van de werkloosheid in 2023 is minder groot dan in de voorgaande twee jaar, maar is wel beter dan de cijfers van 2020 en 2019. In 2020, het eerste jaar van de pandemie, steeg de werkloosheid met 724.532 mensen, terwijl deze in 2019 met iets meer dan 38.000 mensen afnam.

De grootste daling van de werkloosheid in 2023 vond plaats in de dienstensector, met 81.333 minder werklozen (-4%). Op de voet gevolgd door de industrie, waar de werkloosheid met 17.731 personen (-7,6%) daalde. De landbouw kende met 15.483 minder werklozen (-13,6%) relatief gezien de grootste daling.

In 2023 daalde de werkloosheid in alle autonome regio’s van Spanje. De daling was het grootst in Andalusië, met 32.157 minder werklozen. Ook in de Canarische Eilanden, Valencia regio, Galicië en Castilië en León daalde de werkloosheid sterk. In relatieve termen was de daling van de werkloosheid het grootst in de Balearen, met 11,5% minder werklozen. Aragón en Galicië volgden met respectievelijk 9,5% en 8,9% daling.

In 2023 daalde de werkloosheid in Spanje voor zowel mannen als vrouwen. De daling was echter groter bij vrouwen, met 73.175 minder werkloze vrouwen dan in 2022. De werkloosheid onder mannen daalde met 57.022 personen. De daling van de werkloosheid onder jongeren onder de 25 jaar was beperkter, met slechts 1.786 minder werklozen dan in 2022. De werkloosheid onder jongeren is echter nog steeds op historisch laag niveau. De daling van de werkloosheid onder mensen van 25 jaar en ouder was groter, met 128.411 minder werklozen. De werkloosheid onder deze groep is daarmee nog steeds hoog, maar is wel in de afgelopen jaren sterk gedaald.

Het aantal nieuwe arbeidscontracten dat in 2023 is afgesloten, is met 15,6% gedaald vergeleken met 2022. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de onzekere economische situatie als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie en stijgende rente.

Vooral het aantal afgesloten vaste contracten is fors gedaald (-20,3%). Werkgevers stelden vanwege de onzekerheid minder mensen voor onbepaalde tijd in dienst. Het aantal tijdelijke contracten daalde iets minder sterk met 13,8%.

Ga naar de inhoud