Minimale en maximale werkloosheidsuitkering en bijstand in Spanje

Minimale en maximale werkloosheidsuitkering en bijstand in Spanje
Beeld: via canva.com

Minimale en maximale werkloosheidsuitkering en bijstand in Spanje

Spanje heeft al jaren te maken met een hoge werkloosheid met nog steeds meer dan 2,7 miljoen werkzoekenden. In 2023 is het werkloosheidspercentage gedaald naar ongeveer 12%, maar dit is nog steeds een van de hoogste niveaus in de Europese Unie. Er zijn verschillende uitkeringen beschikbaar voor werklozen in Spanje. Maar wat zijn de verschillen en wat zijn de minimale en maximale uitkeringsbedragen als je aan de eisen voldoet?

Om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering (prestacion por desempleo of paro) in Spanje, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je moet minimaal 360 dagen hebben gewerkt in de 6 jaar voor je werkloos werd.
 • Je moet ingeschreven staan bij de arbeidsvoorzieningsinstantie (SEPE) in Spanje en actief op zoek zijn naar werk.
 • Je ontslag mag niet je eigen schuld zijn geweest.

De uitkering (prestacion) bedraagt 70% van je laatstverdiende loon gedurende de eerste 180 dagen van je werkloosheid. Daarna daalt dit naar 60%.

De maximale duur van de werkloosheidsuitkering is afhankelijk van hoe lang je gewerkt hebt. Na de onderstaande periodes kun je mogelijk in aanmerking komen voor een bijstand (subsidio).

 • 120 dagen als je tussen 360-559 dagen hebt gewerkt.
 • 180 dagen als je tussen 560-719 dagen hebt gewerkt.
 • Tot 720 dagen als je langer dan 720 dagen hebt gewerkt.

De minimale uitkering is € 560 per maand (zonder kinderen) of € 749 (met kinderen) . De maximale uitkering is € 1.225 per maand (zonder kinderen) of € 1.400 per maand (met kinderen). Dit is afhankelijk van je eerdere loon.

Bijstandsuitkering

Als je werkloosheidsuitkering (prestacion por desempleo) op is en je nog steeds geen werk hebt gevonden, kun je mogelijk in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering (subsidio por desempleo). Deze bedraagt ongeveer € 480 per maand, een bedrag dat ongeveer één miljoen Spanjaarden ontvangt. De voorwaarden voor een bijstandsuitkering zijn:

 • Je hebt geen recht meer op een werkloosheidsuitkering
 • Je inkomen is lager dan 75% van het minimumloon
 • Je vermogen is lager dan bepaalde grenzen
 • Je staat ingeschreven bij de arbeidsvoorzieningsinstantie en zoekt actief naar werk

Minimum inkomen

Spanje kent ook een minimum inkomensregeling. Dit is bedoeld voor huishoudens die onder een bepaald inkomensniveau leven en extra financiële steun nodig hebben. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Je inkomen en vermogen zijn lager dan vastgestelde grenzen
 • Je woont legaal in Spanje

De minimuminkomensregeling voorziet in aanvullende uitkeringen tot € 1.134 per maand voor een alleenstaande in 2024. Voor meerpersoonshuishoudens gelden hogere bedragen.

Ga naar de inhoud