Veranderingen op komst bij het gebruik van zonnepanelen in Spanje

Oeps ... foto ontbreekt!

Veranderingen op komst bij het gebruik van zonnepanelen in Spanje

Dit artikel is 5 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – De huidige regering van Pedro Sánchez is druk bezig met het veranderen van het systeem van het gebruik van zonnepanelen in Spanje. Een van de eerste maatregelen die de PSOE-regering nam nadat ze de regering in Spanje via een motie van wantrouwen overnamen van de PP was het afschaffen van de zogenaamde zonbelasting. Nu heeft men de plannen gepresenteerd voor de toekomst.

Een van de belangrijkste obstakels voor het gebruik van zonnepanelen in Spanje is gedurende enkele jaren de zogenaamde “impuesto al sol” ofwel zonbelasting geweest. Kort samengevat kwam het daarbij op neer dat men aan de elektriciteitsmaatschappijen moest betalen om zonnepanelen te gebruiken en waren de belastingen en administratieve rompslomp zo duur, ingewikkeld en traag dat het installeren van zonnepanelen in feite ontmoedigd werd door de autoriteiten.

Weliswaar is de zonbelasting nooit officieel ingevoerd en heeft in feite niemand die zonnepanelen gebruikt in Spanje een belasting voor het gebruik van de zon hoeven te betalen maar het installeren van zonnepanelen werd gedurende jaren moeilijk en onaantrekkelijk gemaakt. Spanje werd daar meerdere keren op aangesproken door de Europese Commissie maar de voormalige PP-regering deed daar niets mee.

Explosieve groei

Sinds de zonbelasting werd afgeschaft door de PSOE-regering en de bureaucratische rompslomp minder is geworden is er een explosieve groei van de installatie van zonnepanelen in Spanje. Ook al wordt er meer geïnstalleerd door de inwoners van het land, echte duidelijke regels zijn er nog niet.

Besluit

Op 31 januari presenteerde het ministerie van Milieu en Energie (transición ecologica) een Koninklijk besluit (RDL 15/2018) met daarin dringende maatregelen voor de energietransitie en de bescherming van de consumenten.

Dit Koninklijk besluit is de eerste stap op weg naar zelfregulering waarin o.a. de administratieve en technische voorwaarden voor aansluiting op het netwerk en de compensatieregeling tussen tekorten en overschotten aan energie omschreven en geregeld worden voor installaties tot 100 kW.

Overschot

Daarbij maakt men onderscheid tussen twee vormen van gebruik: geen overschot en overschot aan energie. Binnen de laatstgenoemde groep maakt men weer onderscheid in twee subgroepen:

Subgroep A waarin consumenten zitten die een overschot hebben welke gecompenseerd wordt. Om bij deze subgroep te horen moet de primaire energiebron van hernieuwbare oorsprong zijn (zonnepanelen dus) en mag het totale vermogen niet hoger zijn dan 100 kW.

Subgroep B is voor alle andere gevallen waar energie overschotten zijn en die niet in groep A passen.

Type consument

In het koninklijk besluit wordt ook onderscheid gemaakt tussen de type gebruikers of consumenten, te weten de individuele gebruiker en de collectieve gebruiker. Het onderscheid is of er gebruik wordt gemaakt van de opgewekte energie door een of door meerdere consumenten.

Iemand die op een eigen woning een installatie plaatst is een individuele gebruiker maar meerdere bewoners in een appartementencomplex of een wooncomplex zijn collectieve gebruikers. Bij die laatste groep is het belangrijk dat er sprake is van een naburige installatie van zonnepanelen zoals op het dak van een appartementencomplex of in de tuinen.

Terugleveringsvergoeding

De belangrijkste nieuwigheid in het koninklijk besluit is een vereenvoudigd compensatiemechanisme voor de consumenten die vallen in de eerder genoemde groep A. De compensatie die de consumenten zullen ontvangen zal maandelijks zijn waarbij de energieleveranciers tegen een overeengekomen uurprijs betalen voor de energie die teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsnet. Het volgende wordt in het koninklijk besluit omschreven.

Als een consument gelijktijdig stroom opwekt en verbruikt wordt dit in huis gebruikt maar niet geregistreerd door de elektriciteitsmeter. De opgewekte elektriciteit die direct verbruikt wordt ziet men dan ook niet terug op de afrekening van uw energieleverancier.

Levert een consument jaarlijks minder dan er netto wordt afgenomen dan wordt dat op de jaarrekening verrekend. Levert een consument jaarlijks meer terug dan netto wordt afgenomen dan ontvangt men voor de teveel teruggeleverde elektriciteit een terugleververgoeding.

Voorlopig gaat het met dit koninklijk besluit nog om een eerste ontwerp en kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden maar de eerste grote stap is gezet in Spanje.

Ga naar de inhoud