Search
menu
Search

Waarom worden de ‘riviermonsters’ na het vissen weer vrijgelaten in Spanje?

Waarom worden de 'riviermonsters' na het vissen weer vrijgelaten in Spanje?
Beeld: via canva.com

Waarom worden de ‘riviermonsters’ na het vissen weer vrijgelaten in Spanje?

Dit artikel is 8 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

Regelmatig schrijven we over de meervallen of ‘siluros’ in het Spaans die in Spaanse rivieren gevist worden. Het gaat om vissen die tot wel tweeënhalf lang kunnen zijn en te boek staan als een invasieve soort. Daarom is het vreemd dat na het vangen, meten en fotograferen deze ‘riviermonsters’ weer vrij worden gelaten. Maar dat heeft een reden.

Oorspronkelijk afkomstig uit Centraal- en Oost-Europa, is de meerval (Silurus Glanis), een grote roofvis die in zoet water leeft. Deze soort werd in de jaren 70 geïntroduceerd in het Ebro-bekken via het Mequinenza-stuwmeer. Het vangen van deze vis is een toeristische trekpleister geworden voor veel vissportliefhebbers, aangezien het zeldzaam is om vissen te vinden die tweeënhalf meter lang zijn.

Het is verrassend dat veel vissers, na het meten en fotograferen van hun vangst voor documentatie, de meervallen terug in de rivier zetten. Dit gebeurt ondanks dat de meerval vermeld staat in de Spaanse Catalogus van Exotische Soorten als een ‘ernstige bedreiging voor de inheemse soorten, habitats, ecosystemen en landbouw’. Ondanks deze classificatie, maakt de wetgeving het mogelijk voor vissers om deze actie te ondernemen.

Volgens het Algemeen Visserijplan van de autonome regio Aragón voor 2023 is het toegestaan om deze soort vrijwillig te vangen en los te laten. Dit komt doordat de meerval geïntroduceerd werd vóór de inwerkingtreding van de Wet op Natuurlijk Erfgoed van 2007, zoals toegelicht in artikel 15 van de desbetreffende wetgeving. Er zijn echter wel specifieke grenzen voor de gebieden waar vrijwillige vangst en vrijlating is toegestaan. Deze gebieden omvatten de wateren van de Ebro, de stuwmeren van Mequinenza en Ribarroja, evenals de kanalen en waterlopen die verbonden zijn aan de Ebro-rivier en bepaalde delen van het Cinca-bekken.

De opzettelijke vangst van invasieve vissoorten is verboden buiten de eerder beschreven watergebieden, dat wil zeggen buiten het stroomgebied van de Ebro, Mequinenza, Ribarroja en de Cinca. Indien een visser per ongeluk een dergelijke vis vangt, is hij volgens de regelgeving verplicht om deze onmiddellijk en op een snelle manier te doden.

Naast de meerval zijn er ook andere exotische invasieve soorten die op vrijwillige basis gevangen en vrijgelaten kunnen worden:

  • Verschillende varianten van de gewone karper (Cyprinus carpio).
  • De beekridder (Salvelinus fontinalis).
  • De zwartbaars (Micropterus salmoides).
  • De snoekbaars (Sander lucioperca).
  • De Europese baars (Perca fluviatilis).
  • De kolblei (Alburnus alburnus).
  • De blankvoorn (Rutilus rutilus).
  • De rietvoorn (Scardinius erythrophthalmus).
albino meerval1
Zeldzame monsterlijke albino meerval van twee meter gevangen in Ebro-rivier
Twee vissers uit Zaragoza hebben het afgelopen weekend een unieke en zeldzame monsterlijke 2.30 meter lange albino meerval in de Ebro-rivier gevangen, en we …
icoon2022www.spanjevandaag.com
Ga naar de inhoud