Search
menu
Search

Aantal verkeersdoden stabiel in Spanje, maar meer omgekomen motorrijders in 2023

Aantal verkeersdoden stabiel in Spanje, maar meer omgekomen motorrijders in 2023
Beeld: via canva.com

Aantal verkeersdoden stabiel in Spanje, maar meer omgekomen motorrijders in 2023

In 2023 zijn er in totaal 1.145 mensen omgekomen bij verkeersongevallen op Spaanse wegen. Dit aantal is vergelijkbaar met voorgaande jaren, maar laat wel een zorgwekkende stijging zien van het aantal omgekomen motorrijders. De toename van deze kwetsbare groep weggebruikers is een punt van zorg en vraagt om gerichte maatregelen van de Spaanse overheid.

In totaal zijn er vorig jaar 299 motorrijders omgekomen bij ongevallen, een stijging van 19% vergeleken met 2022. Motorrijders zijn daarmee de groep weggebruikers die het sterkst in aantal slachtoffers is toegenomen. Sinds 2012 is het aantal omgekomen motorrijders zelfs met 37% gestegen.

Deze ontwikkeling baart de overheid grote zorgen. Motorrijders behoren tot de kwetsbare verkeersdeelnemers. Ze hebben weinig bescherming en de gevolgen van ongevallen zijn dan ook vaak ernstig. Er is een gerichte aanpak nodig om het aantal verkeersslachtoffers onder motorrijders terug te dringen.

Andere kwetsbare groepen, zoals fietsers en voetgangers, laten juist een daling of stabilisatie zien in het aantal verkeersdoden. Zo is het aantal omgekomen fietsers met 45 ongeveer gelijk aan de 43 omgekomen fietsers in 2022, dit terwijl fietsen veel populairder is geworden in Spanje. Het aantal omgekomen voetgangers daalde van 127 in 2022 naar 118 in 2023.

Ook in auto’s (555 slachtoffers) en vrachtwagens (39) is het aantal verkeersslachtoffers gedaald sinds 2012, met respectievelijk 23% en 34%. Dit duidt op een verbeterde veiligheid van voertuigen en infrastructuur.

Het totale aantal verkeersdoden op Spaanse wegen bleef in 2023 met 1.145 ongeveer gelijk aan voorgaande jaren (1.148 in 2022). Dit ondanks een toename van het aantal voertuigen en afgelegde kilometers op de weg.

De daling van het aantal slachtoffers onder bepaalde groepen weggebruikers werd dus gecompenseerd door de sterke stijging van het aantal omgekomen motorrijders. Een zorgwekkende ontwikkeling die gerichte actie vereist van de overheid.

Oorzaken ongelukken motorrijders

Wat verklaart de toename van het aantal verkeersdoden onder motorrijders? Mogelijke oorzaken zijn onervarenheid, roekeloos rijgedrag en het onderschatten van risico’s. Ook afleiding door bijvoorbeeld mobiele telefoons kan een rol spelen. Daarnaast vinden motorongevallen relatief vaak plaats op bochtige provinciale en landelijke wegen. De infrastructurele omstandigheden op deze wegen zijn dan ook een aandachtspunt.

Uiteindelijk is gedragsverandering van motorrijders zelf cruciaal om het aantal slachtoffers terug te dringen. Zij moeten zich bewust zijn van de risico’s van motorrijden en hun rijgedrag hierop aanpassen. Defensief en voorspelbaar rijden is essentieel. Evenals het vermijden van afleiding en het anticiperen op gevaarlijke verkeerssituaties. Alleen door hun eigen rijstijl aan te passen, kunnen motorrijders de veiligheid op twee wielen verbeteren.

Ga naar de inhoud