Een op de drie Spanjaarden geeft aan dat hun mentale gezondheid en stressniveau slecht is

Een op de drie Spanjaarden geeft aan dat hun mentale gezondheid en stressniveau slecht is
Beeld: via canva.com

Een op de drie Spanjaarden geeft aan dat hun mentale gezondheid en stressniveau slecht is

In dit artikel kijken we naar de mentale gezondheidstoestand van de Spaanse bevolking, gebaseerd op een recent onderzoek van het Instituto DYM. De mentale gezondheid van de Spanjaarden vertoont geleidelijk aan een verbetering in vergelijking met de verontrustende niveaus die tijdens de pandemie werden bereikt. Toch geeft nog steens een op de drie Spanjaarden aan dat hun mentale gezondheid en stressniveau slecht is, waarbij de situatie nog slechter is voor vrouwen en jongeren.

Volgens het onderzoek erkent 11% van de Spanjaarden in 2023 dat hun mentale gezondheid zeer slecht is, een daling vergeleken met het voorgaande jaar. Belangrijker is de verbetering onder degenen die stellen dat hun mentale gezondheid redelijk slecht is: 23% bevestigt dit, tegenover 36% in het voorgaande jaar. Deze gunstige ontwikkeling heeft ertoe geleid dat in slechts één jaar het percentage mensen dat erkent een slechte mentale gezondheid te hebben is gedaald.

Aan de andere kant beweert 64% van de Spanjaarden een goede of zeer goede emotionele gezondheid te hebben. Deze cijfers tonen aan dat, hoewel er vooruitgang is geboekt, de uitdagingen op het gebied van mentale gezondheid in Spanje nog steeds aanzienlijk zijn.

Het onderzoek brengt ook verschillen aan het licht op basis van leeftijd en geslacht. Vrouwen vertonen over het algemeen slechtere niveaus van mentale gezondheid: 14% zegt dat het zeer slecht is (bijna het dubbele van de 8% van mannen), en 27% dat het redelijk slecht is (tegenover 18% van mannen).

Jongeren melden ook meer mentaal ongemak. De helft van de mensen tussen 25 en 34 jaar beoordeelt hun mentale gezondheid als slecht (15% zeer slecht, 34% slecht). Daarna volgt de leeftijdsgroep van 35 tot 44 jaar, waarvan 43% zegt een lage mentale gezondheid te hebben (15% slecht, 28% zeer slecht), en de groep van 18 tot 24 jaar (32%).

Aan de andere kant vertonen ouderen de hoogste niveaus van welzijn: onder degenen boven de 65 jaar beschouwt slechts 4% hun mentale gezondheid als zeer slecht en 19% als slecht. In feite beweert 76% dat het redelijk goed (42%) of zeer goed (34%) is.

Naast de algemene mentale gezondheidstoestand ervaart een aanzienlijk deel van de Spaanse bevolking ook hoge niveaus van stress in hun dagelijks leven. 6% van de Spanjaarden zegt zeer vaak gestrest te zijn, 18% vaak, en de meerderheid (44%) soms. Slechts 7% beweert nooit stress te ervaren en één op de vier zelden.

Opnieuw zijn er verschillen op basis van leeftijd en geslacht, waarbij vrouwen hogere stressniveaus ervaren (32% van de vrouwen is vaak of zeer vaak gestrest, tegenover 24% van de mannen). Jongeren lijden ook meer onder stress: 41% van de 25- tot 34-jarigen ervaart vaak of zeer vaak stress, tegenover slechts 8% van de 65-plussers.

De belangrijkste oorzaken van stress zijn werk (27% van de burgers), gevolgd door familie (19%), gebrek aan geld (17%) en gezondheid (12%). Hoewel vrouwen zich meer zorgen maken over familie (21% versus 16% voor mannen), veroorzaakt werk meer stress bij mannen (30% versus 25% voor vrouwen).

De perceptie verandert ook met de leeftijd: tot 55 jaar is werk de belangrijkste bron van stress, terwijl dit slechts voor 6% van de 65-plussers geldt, die familie (29%) aanwijzen als de meest voorkomende oorzaak.

De enquête analyseert ook de slaapkwaliteit van de respondenten, die over het algemeen een goede nachtrust rapporteren. Bijna de helft (48%) beweert een redelijk goede slaap te hebben en 27% een zeer goede. Toch zegt één op de vier dat hun slaapkwaliteit slecht of zeer slecht is, wat wijst op de noodzaak van verdere aandacht voor dit aspect van gezondheid en welzijn.

Ga naar de inhoud