Spanje ervaart een stijging in werkgelegenheid en een daling in werkloosheid in mei

Spanje ervaart een stijging in werkgelegenheid en een daling in werkloosheid in mei
Beeld: europa press

Spanje ervaart een stijging in werkgelegenheid en een daling in werkloosheid in mei

Spanje heeft positieve trends laten zien op het gebied van werkgelegenheid en werkloosheid. De cijfers van mei 2024 geven aan dat de werkloosheid is gedaald tot het laagste niveau sinds 2008, terwijl de werkgelegenheid een recordhoogte heeft bereikt. 

In mei 2024 is het aantal werklozen dat geregistreerd staat bij de openbare diensten voor arbeidsvoorziening met 58.650 mensen gedaald vergeleken met april. Dit komt neer op een daling van 2,2% naar 2.607.850 werklozen, volgens gegevens die zijn vrijgegeven door het Ministerie van Arbeid en Sociale Economie.

De werkloosheid is in mei gedaald in alle autonome regio’s van Spanje. De grootste dalingen werden opgetekend in Andalusië (-15.585 werklozen), Catalonië (-6.248 werklozen) en Madrid (-5.586 werklozen). Ook in alle provincies nam de werkloosheid af, met de grootste dalingen in Madrid (-5.586 werklozen), Málaga (-4.198) en Barcelona (-3.936).

Op het gebied van contracten was er een daling in het aantal vaste contracten, terwijl het aantal tijdelijke contracten ook afnam, zij het in mindere mate. In totaal werden er in mei 1.339.653 contracten afgesloten, een daling van 5% vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder.

In mei bereikte het aantal werkenden een recordhoogte van 21.321.794 personen, met piekmomenten waarop het zelfs 21,4 miljoen werknemers bedroeg. Gedurende het afgelopen jaar, van mei 2023 tot mei 2024, is het aantal mensen dat aangesloten is bij de sociale zekerheid gemiddeld met 506.395 toegenomen, wat neerkomt op een jaarlijkse groei van 2,4%.

De hotelsector was de drijvende kracht achter de stijging van het aantal bijdrageplichtige werknemers aan de sociale zekerheid. In mei steeg het aantal bijdrageplichtigen met gemiddeld 220.289 (+1%) Andere sectoren met banengroei zijn onder andere administratieve activiteiten (+22.207) bijdrageplichtigen, gezondheidszorg (+13.202) en de detailhandel (+12.606). De enige sector die een daling liet zien in het aantal bijdrageplichtigen was de energiesector, met een afname van 35 bijdrageplichtigen.

Ga naar de inhoud