Aantal leegstaande woningen voor het eerst in bijna 15 jaar gestegen naar 448.000

Aantal leegstaande woningen voor het eerst in bijna 15 jaar gestegen naar 448.000
Beeld: ai-beeld / redactie

Aantal leegstaande woningen voor het eerst in bijna 15 jaar gestegen naar 448.000

De vastgoedmarkt in Spanje staat onder druk, met een opvallende stijging van het aantal leegstaande woningen. Ondanks de grote vraag naar huisvesting, met een tekort van 600.000 woningen, neemt het aantal onbewoonde huizen voor het eerst in 14 jaar toe. Deze tegenstrijdige situatie roept vragen op over de oorzaken en gevolgen van dit fenomeen, vooral in grote steden zoals Madrid en Barcelona.

Het aantal leegstaande woningen in Spanje is gestegen tot bijna 448.000 te midden van de onrust op de vastgoedmarkt. Deze toename is opmerkelijk, gezien de schaarste aan woningaanbod en de hoge vraag. Madrid en Barcelona springen eruit als provincies met een hoog aantal leegstaande woningen. Dit is verrassend, gezien de veronderstelde woningschaarste in Spanje.

Er zijn meerdere oorzaken voor de stijging van leegstaande woningen. Ten eerste is er een afname van gedwongen besparingen tijdens de pandemie, waardoor mensen minder geld beschikbaar hebben om te investeren in onroerend goed. Daarnaast ervaren veel mensen moeilijkheden bij het verkrijgen van leningen voor de aankoop van een huis, wat kan leiden tot meer leegstand.

Verder speelt ook juridische onzekerheid omtrent de nieuwe woningwet een rol. Mensen zijn mogelijk terughoudender geworden om te investeren in vastgoed vanwege veranderingen in wet- en regelgeving die van invloed kunnen zijn op hun eigendommen. Dit alles draagt bij aan de toename van leegstaande woningen in verschillende gebieden.

De verdeling van leegstaande woningen in Spanje is niet gelijkmatig. Sommige regio’s hebben een onevenredig hoog aantal onbewoonde huizen. Maar liefst 50% van de leegstaande woningen is geconcentreerd in drie autonome gemeenschappen: Catalonië, Valencia en Andalusië.

Interessant genoeg zijn er ook gebieden waar leegstand geen probleem lijkt te zijn, zoals in Cantabrië, Navarra en Extremadura. Deze regio’s rapporteren nul leegstaande woningen volgens het Anuario Registral Inmobiliario.

Ga naar de inhoud