Search
menu
Search

Acht miljoen Spanjaarden hebben het koud of warm in hun huizen

Acht miljoen Spanjaarden hebben het koud of warm in hun huizen
Beeld: via canva.com

Acht miljoen Spanjaarden hebben het koud of warm in hun huizen

Volgens het ‘Informe de Indicadores de Pobreza Energética en España de 2022’ konden 4,2 miljoen mensen in het jaar van de energiecrisis 2022 hun elektriciteitsrekeningen niet op tijd betalen. Daarnaast waren er 5,8 miljoen mensen die, hoewel ze op tijd betaalden, geen adequate temperatuur in hun huizen konden handhaven. Geconstateerd is dat de energiearmoede (Spaans: pobreza energética) toeneemt in Spanje met acht miljoen Spanjaarden die hun huis niet op een adequate temperatuur kunnen houden.

Het onderzoek toont aan dat het aantal huishoudens dat last heeft van te veel hitte in de zomer en kou in de winter met 17% is gestegen in 2022. De vertraging in de betaling van rekeningen bleef stabiel rond de 9%, ondanks de extreem hoge energieprijzen die week na week werden geregistreerd in 2022. De incidentie van energiearmoede is groter in de zuidelijke regio’s van Spanje, vanwege de lagere inkomens, en kleiner in het noorden van het land en in Madrid.

In 2022 had 12% van de Spaanse huishoudens onvoldoende uitgaven aan energie (minder dan 382,50 euro per jaar). Bovendien moesten bijna twee op de tien huishoudens bijna 10% van hun inkomen besteden aan energiekosten. Ongeveer 31% van de huishoudens viel in 2022 onder wat wordt geclassificeerd als standaard energiearmoede. Veel huishoudens verlaagden hun verbruik vanwege de hoge prijzen van elektriciteit en gas, die stegen door de oorlog in Oekraïne.

Ongeveer tien op de honderd huishoudens bevonden zich in 2022 in een situatie van minimaal comfort door een gebrek aan fondsen om de elektriciteitsrekening te betalen. Dit cijfer is iets lager dan in 2021. De sociale beschermingsmaatregelen die de centrale regering heeft ingevoerd om het effect van de stijgende energieprijzen te verzachten, zoals het verhogen van de kortingen op de sociale elektriciteitsbron (Spaans: bono social eléctrico) en het bedrag van de thermische bon (Spaans: bono social térmico), hebben geholpen om de kloof in energiearmoede in de meest benadeelde huishoudens te verkleinen.

De regering heeft de kortingen op de sociale bon verhoogd, van 25% naar 40% voor kwetsbare consumenten op hun elektriciteitsrekening, en van 65% naar 80% voor ernstig kwetsbare consumenten. De fondsen voor de thermische bon (een directe financiële hulp voor verwarmingskosten) zijn verdrievoudigd. Zonder deze versterkte sociale bon zou het percentage huishoudens in energiearmoede in 2022 hoger zijn geweest.

De vertraging in de betaling van rekeningen verbeterde licht, van 9,5% van de totale huishoudens in 2021 naar 9,2% in 2022. Wat wel aanzienlijk verslechterde, was het percentage huishoudens dat hun huis in de wintermaanden niet op een adequate temperatuur kon houden, dat steeg van 14,3% naar 17,1%. Dit kan te wijten zijn aan een vermindering van het verbruik door de hoge energieprijzen.

Ga naar de inhoud