Verkiezingen Nederlandse Provinciale Staten en waterschappen en wonen in Spanje

Verkiezingen Nederlandse Provinciale Staten en waterschappen en wonen in Spanje
Beeld: Rijksoverheid.nl / web

Verkiezingen Nederlandse Provinciale Staten en waterschappen en wonen in Spanje

Dit artikel is 1 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Op woensdag 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor de waterschappen in Nederland. Met jouw stem heb je invloed op wat er de komende jaren gebeurt in de provincie en het waterschap. Ook heb je indirect invloed op de verkiezing van de Eerste Kamer. Maar kun je op 15 maart ook stemmen als je in Spanje woont of daar tijdelijk verblijft?

We vallen meteen met de deur in huis: Woon je in het buitenland en sta je niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan kun je niet stemmen voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen (tenzij je jezelf voor 1 februari hebt aangemeld, lees verder onderaan). Het gaat namelijk om regionale verkiezingen voor de provincies en waterschap in de provincie waar je woonachtig bent. Woon je officieel in Spanje, dan kun je dus niet stemmen op 15 maart 2023.

Ben je tijdelijk in het buitenland bijvoorbeeld als je op vakantie bent of voor werk naar Spanje moet reizen, dan kun je iemand anders vragen om voor jou te stemmen door hen te machtigen. Dat kan op twee manieren gebeuren: via jouw stempassen (onderhandse volmacht); via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht). Je mag zelf kiezen wie je machtigt. De persoon die voor jou stemt (de gemachtigde) moet: kiesgerechtigd zijn; jouw stem tegelijk met de eigen stem uitbrengen. Je leest HIER meer over hoe je iemand kan machtigen.

15 maart: kiescollege voor niet-ingezetenen

Op 15 maart 2023 is er ook een nieuwe verkiezing voor kiezers buiten Nederland: de verkiezing van de leden van het ‘kiescollege voor niet-ingezetenen’ voor de Eerste Kamer. Deze verkiezing geeft de kiezer invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Tot nu toe konden kiezers buiten Nederland, zoals de Nederlandse inwoners in Spanje, alleen hun stem uitbrengen voor de leden van de Tweede Kamer en voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Om mee te stemmen voor het ‘kiescollege voor niet-ingezetenen’ moest je jezelf voor 1 februari aanmelden, zoals we HIER al beschreven. 

In Nederland kiezen leden van de twaalf Provinciale Staten de Eerste Kamer. Omdat alleen inwoners van Nederlandse provincies mogen stemmen bij Provinciale Statenverkiezingen, hadden Nederlanders die in het buitenland wonen geen invloed op Eerste Kamerverkiezingen. Via het ‘kiescollege niet-ingezetenen’ hebben deze Nederlanders nu wel indirect invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Het ledenaantal van het kiescollege is gebaseerd op het aantal Nederlanders dat in het buitenland woont én zich als stemmer heeft geregistreerd. Het kiescollege heeft minimaal 9 en maximaal 55 leden. Het precieze aantal leden wordt bepaald via de methode uit artikel 5 van de Wet kiescollege niet-ingezetenen.

Eerste kamer NL2
Nieuwe verkiezing kiescollege niet-ingezetenen voor de Nederlandse Eerste Kamer
Alle Nederlanders die niet meer officieel in hun geboorteland wonen, maar bv. in Spanje, kunnen vanaf dit jaar ook meestemmen voor de Eerste Kamer via de ve …
icoon2022www.spanjevandaag.com
Ga naar de inhoud