Catalonië lanceert voor 48 miljoen euro aan huursubsidies voor ouderen en jongeren

Catalonië lanceert voor 48 miljoen euro aan huursubsidies voor ouderen en jongeren
Beeld: via canva.com

Catalonië lanceert voor 48 miljoen euro aan huursubsidies voor ouderen en jongeren

Binnenkort zal de huuruitgave voor sommige 35-minners en 65-plussers in Catalonië iets minder zwaar wegen. De regionale overheid Generalitat heeft de subsidieronde voor huurbetaling geopend voor mensen onder de 35 jaar en boven de 65 jaar, met een budget van 48 miljoen euro. Daarnaast heeft de Catalaanse regering ook een subsidieregeling in werking gesteld om de levensomstandigheden van 65-plussers te verbeteren, met het doel hun autonomie en mobiliteit in hun woning te bevorderen.

In Catalonië zijn er diverse initiatieven van de regionale overheid om de woonlasten te verlichten voor kwetsbare groepen. De onlangs gelanceerde subsidies zijn bedoeld voor zowel jongeren (35-) als ouderen (65+) die niet direct het risico lopen op uitsluiting van huisvesting, maar wel wat financiële ondersteuning kunnen gebruiken om in hun huidige woning te kunnen blijven wonen.

De huursubsidies zijn een instrument om het risico op uitsluiting van huisvesting voor huishoudens met lagere inkomens te voorkomen, zo legt de Generalitat uit. De subsidies worden aangepast aan de inspanning die elk individu moet leveren om de huur te betalen op basis van zijn of haar inkomen. De subsidies variëren van minimaal 20 euro per maand tot maximaal 200 euro voor ouderen en 250 euro voor jongeren.

Voorbeelden van aanvragers

 • Een alleenstaande moeder met een inkomen van 1200 euro per maand en een huur van 600 euro, kan in aanmerking komen voor een huursubsidie van ongeveer 150 euro per maand.
 • Een gepensioneerd echtpaar met een gezamenlijk inkomen van 1500 euro en een huur van 700 euro, kan mogelijk een subsidie van 120 euro per maand ontvangen.

De aanvraagperiode loopt van 18 maart tot en met 28 juni 2024, zodat geïnteresseerde huishoudens voldoende tijd hebben om hun aanvraag voor te bereiden.

Ouderen

Naast de huursubsidies heeft Catalonië ook een aparte regeling om de woningen van 65-plussers aan te passen en te verbeteren. Hiervoor is een budget van 1,16 miljoen euro uitgetrokken. Deze subsidies zijn bedoeld om de woningen van ouderen aan te passen aan hun behoeften, vooral op cruciale aspecten als toegankelijkheid van keukens en badkamers, en het voldoen aan de geldende normen voor basisvoorzieningen in de woning.

 • Aanpassingen kunnen bijvoorbeeld het verwijderen van drempels, installeren van handgrepen, verbreden van deuropeningen of aanpassen van sanitair omvatten.
 • De subsidie dekt een deel van de kosten voor deze aanpassingen, afhankelijk van het inkomen van de aanvrager.
 • Het streven is om de zelfstandigheid en mobiliteit van ouderen in hun eigen woning te vergroten.

Voorwaarden

 • Ten minste één lid van het huishouden moet 65 jaar of ouder zijn en beperkingen hebben in autonomie of mobiliteit.
 • Of iemand moet een arbeidsongeschiktheidsgraad van 33% of meer hebben.
 • De inkomensgrens voor deze regeling ligt vaak rond het minimumloon of bijstandsniveau.

Jongeren

De derde pijler van de Catalaanse woonsubsidies is gericht op jongeren tot 35 jaar. Voor hen is er een maximale huursubsidie van 250 euro per maand beschikbaar. Voor starters op de woningmarkt vormen de hoge huurprijzen vaak een grote hinderpaal. Velen kunnen zich geen betaalbare, zelfstandige woning veroorloven met een gemiddeld startersinkomen.

 • In de stad Barcelona ligt de gemiddelde huurprijs voor een appartement rond de 1000 euro per maand.
 • Voor een alleenstaande met een modaal inkomen is dit vaak meer dan 50% van het netto maandloon.
 • De subsidie kan voor deze jongeren het verschil maken tussen wel of niet zelfstandig kunnen wonen.

Voorbeelden jongerensubsidie

 • Een starter met een inkomen van 1400 euro per maand en een huur van 900 euro, kan een subsidie van 200 euro per maand aanvragen.
 • Een samenwonend stel, beiden met een inkomen van 1600 euro, kan met een huur van 1200 euro mogelijk een subsidie van 150 euro per maand krijgen.

De jongerensubsidie geldt voor alle huurders onder de 35 jaar die aan de inkomensvoorwaarden voldoen, ongeacht hun situatie of huishoudsamenstelling.

Ga naar de inhoud