Dit is de enige uitzondering die auto’s toestaat om 150 km/u te rijden in Spanje

Dit is de enige uitzondering die auto's toestaat om 150 km/u te rijden in Spanje
Beeld: via canva.com

Dit is de enige uitzondering die auto’s toestaat om 150 km/u te rijden in Spanje

De maximumsnelheid in Spanje is 120 km/u op snelwegen en autowegen. Er bestaat echter een buitengewone uitzondering op de snelheidsbeperkingen voor gemotoriseerd verkeer. Maar geldt deze uitzondering voor elke automobilist of zijn er voorwaarden aan verbonden? Lees alles over deze vreemde afwijking van de standaard verkeersregels.

Deze uitzondering op de maximumsnelheid wordt gesymboliseerd door het verkeersbord V-12. Dit staat autofabrikanten toe om hun voertuigen te testen op openbare wegen tegen snelheden die de normale limieten overschrijden. Het is een vreemde afwijking die het mogelijk maakt om de grenzen van technologie en prestaties veilig te verkennen, terwijl de rest van het verkeer zich aan de gebruikelijke regels moet houden.

In het bijzonder staat de voertuigwetgeving in Spanje autofabrikanten toe om tests uit te voeren op snelwegen, autowegen en andere wegen waarbij het noodzakelijk is om de algemene snelheidsbeperkingen te overschrijden. De bovengrens is vastgesteld op 150 km/u, een snelheid die voor elke bestuurder op een snelweg normaal gesproken een boete van minimaal 100 euro zou betekenen.

Om te voorkomen dat deze boete wordt opgelegd, moeten de voertuigen die gemachtigd zijn om op deze snelheden te rijden, twee platen met de letters “F.V.” (verkeersbord V-12 van de verkeerscodex) dragen. Dit geeft aan dat het een officieel toegestaan testvoertuig betreft.

Het artikel in de verkeersreglementering dat deze testactiviteiten regelt, vermeldt dat de marge niet meer dan 30 kilometer per uur boven de normaal toegestane snelheid voor die weg mag bedragen. Dit betekent dat op een conventionele weg de snelheid voor testvoertuigen (met het V-12 bord) wordt verhoogd van 90 naar tot 120 km/u en op een snelweg of autoweg van 120 tot 150 km/u.

Er gelden echter uitzonderingen en beperkingen. Deze proeven mogen niet plaatsvinden op stedelijke wegen, doorgaande wegen of delen waar specifieke snelheidsbeperkingen gelden, zoals een bocht die is begrensd tot 80 km/u op een snelweg. Tenzij de weg voor het algemeen verkeer is afgesloten, in welk geval de verkeersautoriteiten (DGT) een speciale toestemming zullen verlenen.

Niet iedereen kan zomaar achter het stuur kruipen van deze testvoertuigen. De bestuurders moeten een specifieke autorisatie van de DGT (Dirección General de Tráfico) hebben ontvangen. Wanneer Tráfico dergelijke vergunningen verleent, wordt er een document afgegeven met details over het type test, de route, de duur en andere voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

Al met al is het duidelijk dat de Spaanse autoriteiten een zorgvuldig evenwicht hebben gezocht tussen het faciliteren van innovatie en het garanderen van strikte veiligheidsmaatregelen. Door duidelijke voorschriften en procedures te hanteren, kunnen deze testritten op een gecontroleerde en verantwoorde manier plaatsvinden.

Ga naar de inhoud