Bijna vier van de tien leerkrachten voelen zich depressief in Spanje

Bijna vier van de tien leerkrachten voelen zijn depressief in Spanje
Beeld: via canva.com

Bijna vier van de tien leerkrachten voelen zich depressief in Spanje

Dit artikel is 7 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

Een onderzoek heeft aangetoond dat 13% van de leerkrachten in Spanje gedachten of plannen heeft om zichzelf te verwonden. Dit komt vooral voor bij vrouwen van 41 tot 50 jaar. Daarnaast heeft 38% van de leerkrachten symptomen van een matige of ernstige depressie. Deze resultaten zijn zorgwekkend en wijzen op een groot probleem onder leerkrachten in Spanje. Er is meer aandacht nodig voor de mentale gezondheid van leerkrachten, zodat ze de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Een onderzoek onder 3.800 Spaanse leerkrachten heeft aangetoond dat een groot deel van hen worstelt met hun mentale gezondheid. 38,4% van de leerkrachten heeft symptomen van een matige of ernstige depressie, en dit percentage is nog hoger bij leerkrachten met minder dan 15 jaar ervaring. Daarnaast heeft 13,3% van de leerkrachten gedachten of plannen om zichzelf te verwonden. Dit komt vooral voor bij vrouwen van 41 tot 50 jaar.

Leerkrachten zijn het erover eens dat sociale media, gezinnen en de media allemaal een belangrijke invloed hebben op leerlingen. Ze geloven dat sociale media de grootste invloed hebben, gevolgd door gezinnen en de media. Leerkrachten zijn het er echter niet allemaal over eens in hoeverre gezinnen een invloed hebben op het onderwijs. Slechts een op de tien docenten gelooft dat gezinnen een aanzienlijke invloed hebben.

De meeste leerkrachten (80%) zijn leraar of lerares geworden omdat ze het leuk vinden om te leren en anderen te helpen. Zelfs als ze soms worstelen met hun eigen mentale gezondheid, zouden ze het beroep nog steeds aan anderen aanbevelen. Slechts 30% van de leerkrachten voelt dat de directie van hun school zich voldoende zorgen maakt om hun motivatie. Dit kan een probleem zijn, omdat motivatie essentieel is voor het onderwijs.

De grootste uitdagingen voor leerkrachten in Spanje zijn de bureaucratie en de wetgeving. Veel leerkrachten voelen zich overbelast door de hoeveelheid administratie die ze moeten doen, en ze vinden dat de wetgeving te complex en onduidelijk is. Daarnaast voelt een groot deel van de leerkrachten dat hun werk niet wordt gewaardeerd door de samenleving. Ze voelen zich niet erkend voor hun werk en ze vinden dat ze niet genoeg verdienen. Ten slotte zou meer dan 80% van de leerkrachten het niet erg vinden om van werkplek te veranderen. Dit wijst erop dat veel leerkrachten ontevreden zijn over hun huidige werksituatie.

Volgens het Spaanse ministerie van Onderwijs waren er op 1 oktober 2023 in totaal 759.000 leraren in Spanje. Dit aantal omvat leraren in het basisonderwijs (educación primaria), het voortgezet onderwijs (educación secundaria obligatoria), het middelbaar onderwijs (bachillerato) en het beroepsonderwijs (formación profesional). Van dit aantal zijn 457.000 leraren werkzaam in het basisonderwijs, 250.000 in het voortgezet onderwijs en 52.000 in het middelbaar onderwijs en het beroepsonderwijs.

De meeste leraren in Spanje zijn vrouwen (76%). Het gemiddelde salaris van een leraar in Spanje is 2.500 euro per maand. Het aantal leraren in Spanje is de afgelopen jaren stabiel gebleven. In 2022 waren er 757.000 leraren in Spanje.

leraar
Spaanse leraren verdienen gemiddeld meer dan andere Europese landen
Volgens een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling verdienen Spaanse leraren vaak meer dan het gemiddelde in de OESO- en EU25-landen.
icoon2022www.spanjevandaag.com
Ga naar de inhoud