Search
menu
Search

Methaanuitstoot in de landbouw, veeteelt en visserij in Spanje

Methaanuitstoot in de landbouw, veeteelt en visserij in Spanje
Beeld: via canva.com

Methaanuitstoot in de landbouw, veeteelt en visserij in Spanje

De landbouw-, veeteelt-, bosbouw- en visserijsector was in 2022 verantwoordelijk voor 63% van de methaanemissies en 64% van de stikstofoxide-emissies die door de Spaanse economische activiteit werden geproduceerd, volgens gegevens van het Nationaal Statistiekbureau (INE). Dit is de meest opvallende bijdrage van de primaire sector aan de broeikasgasemissies (BKG) die door het INE wordt geregistreerd.

De uitstoot van broeikasgassen nam in 2022 in Spanje met 3% toe vergeleken met 2021. De totale uitstoot van 304,4 miljoen ton CO₂-equivalent lag echter wel hoger dan in het pandemie-jaar 2020. De productiesector was verantwoordelijk voor 24% van de totale BKG-uitstoot, huishoudens voor bijna 23% en de sector energie, water en afval voor 18%.

De klimaattop van Dubai (COP28) heeft deze week een ministeriële bijeenkomst over het Global Methane Pledge georganiseerd, een initiatief dat ernaar streeft landen te ondersteunen bij het verminderen van de wereldwijde methaanemissies met 30% in 2030. Meer dan 150 landen, die de helft van de methaanemissies vertegenwoordigen, hebben zich ertoe verbonden zich in te spannen om dit doel te bereiken, terwijl er nog nieuwe doelstellingen op internationaal niveau worden onderhandeld.

Methaan is een krachtig broeikasgas dat verantwoordelijk is voor ongeveer 30% van de wereldwijde broeikasgasemissies. De veehouderij alleen al is goed voor een derde van de methaanuitstoot. Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden is een wereldwijde vermindering van de methaanuitstoot met 30% tegen 2030 noodzakelijk.

Er komen gelukkig steeds meer technologische oplossingen beschikbaar om de methaanuitstoot in de veehouderij te verminderen, zoals algen supplementen in veevoer. Deze kunnen de emissies met 30% verlagen. De productie van dergelijke supplementen is echter nog niet op grote schaal mogelijk.

Overheden kunnen de transitie ondersteunen door innovaties zoals algen supplementen te subsidiëren. Veehouders doen al grote inspanningen, maar oplossingen op grote schaal zijn nodig voor échte impact. In het verleden was er weinig financiering voor onderzoek naar methaanreductie. Een flinke financiële injectie is daarom noodzakelijk.

Extra fondsen zijn nodig om de veiligheid van veelbelovende methaanverlagende innovaties aan te tonen, zodat ze kunnen worden goedgekeurd door regelgevende instanties. Het recent opgerichte Global Methane Hub financiert dergelijk onderzoek met publieke en private middelen.

De aankondigingen die in Dubai zijn gedaan om de veranderingen te versnellen, omvatten acties in sectoren zoals de gas- en olie-industrie, de landbouw en de afvalverwerking; en de mobilisatie van meer dan 1 miljard dollar aan nieuwe subsidies, waarvan 200 miljoen naar een accelerator voor onderzoek en ontwikkeling in enterische fermentatie (methaan geproduceerd tijdens de spijsvertering van herkauwers) gaat.

Ga naar de inhoud