Search
menu
Search

Analyse van de 399 overleden fietsers in tien jaar tijd in Spanje

Analyse van de 399 overleden fietsers in tien jaar tijd in Spanje
Beeld: via canva.com

Analyse van de 399 overleden fietsers in tien jaar tijd in Spanje

Fietsen is een populaire en gezonde manier om zich te verplaatsen in Spanje, maar het kan ook gevaarlijk zijn. In Spanje zijn er de afgelopen jaren honderden fietsers omgekomen bij ongevallen op de openbare weg. In 2023 zijn volgens de cijfers van de Spaanse verkeersdienst (DGT) 1.145 verkeersdeelnemers om het leven gekomen. Daaronder ook 45 fietsers, wat er 2 meer zijn dan het jaar daarvoor. In dit artikel kijken we naar de oorzaken van deze ongevallen in Spanje.

Uit de gegevens van de Dirección General de Tráfico (DGT) blijkt dat fietsers in de ochtend vaker betrokken zijn bij dodelijke ongevallen dan in andere delen van de dag. Van 2014 tot 2023 stierven 197 fietsers tijdens het rijden tijdens de ochtendspits (07.00-09.00 uur), wat neerkomt op 49% van alle fietsdoden in deze periode. In dezelfde periode van 2014 tot 2023 overleden er 399 fietsers op Spaanse wegen, wat neerkomt op gemiddeld een overleden fietser elke negen dagen.

Verklaring: Er zijn een aantal factoren die bijdragen aan het hogere aantal ongevallen in de ochtend. Ten eerste zijn er tijdens de ochtendspits meer auto’s op de weg, waardoor de kans op een ongeval groter is. Ten tweede zijn fietsers in de ochtend vaak minder zichtbaar voor autobestuurders, omdat het nog donker is of omdat ze tegen de zon in fietsen. Ten derde zijn fietsers in de ochtend vaak nog moe van het opstaan en hebben ze minder reactietijd.

Een andere oorzaak van fietsongelukken is het feit dat veel autobestuurders de verkeersregels niet kennen die betrekking hebben op fietsers. Zo is het bijvoorbeeld verplicht om fietsers 1,5 meter ruimte te geven bij het inhalen. Veel autobestuurders houden zich hier echter niet aan, waardoor fietsers in gevaar komen.

Verklaring: Het is belangrijk dat autobestuurders de verkeersregels kennen die betrekking hebben op fietsers. Dit kan worden bereikt door middel van voorlichtingscampagnes en door de politie strenger te controleren op naleving van de regels.

Naast het gedrag van autobestuurders, zijn er ook een aantal factoren aan de kant van de infrastructuur die bijdragen aan het hoge aantal fietsdoden in Spanje. Zo zijn er veel wegen in Spanje die niet veilig zijn voor fietsers. Er zijn bijvoorbeeld weinig fietspaden en de wegen zijn vaak smal en bochtig.

Verklaring: De overheid moet investeren in de verbetering van de infrastructuur voor fietsers. Dit kan worden gedaan door het aanleggen van fietspaden, het verbreden van wegen en het verbeteren van de bochten.

Ga naar de inhoud