Search
menu
Search

Meer regelgeving voor parkeren met kampeerauto’s in Spanje of meer vrijheid?

Meer regelgeving voor parkeren met kampeerauto’s in Spanje of meer vrijheid?
Beeld: via canva.com

Meer regelgeving voor parkeren met kampeerauto’s in Spanje of meer vrijheid?

In Spanje is het toerisme met kampeerauto’s en campervans (camper) de laatste jaren enorm gegroeid. In Spanje zijn er veel mooie plekken waar je met een camper kunt overnachten, zoals aan de kust of in de bergen. Er bestaat echter nog steeds onduidelijkheid over waar je precies met een camper mag parkeren en overnachten zonder beboet te worden. De Spaanse krant 20Minutos heeft naar deze kwestie gekeken en heeft gesproken met Francisco de las Alas Pumariño die de regels rondom campers voor de Spaanse verkeersdienst DGT heeft opgesteld.

De DGT heeft in de zomer van 2023 de nieuwe instructie PROT 2023/14 goedgekeurd. Deze vervangt de oude instructie uit 2008, de 08/V-74. De verschillen tussen beide instructies zijn echter klein. De nieuwe instructie verduidelijkt wel dat het mogelijk is om dakluiken te openen en hefdaken te verhogen wanneer je geparkeerd staat. Dit was in de oude instructie niet expliciet vermeld.

In een interview met de podcast InSedentarios geeft Francisco de las Alas Pumariño, auteur van de nieuwe instructie en hoofd van de DGT-eenheid Normativa, enkele belangrijke tips en antwoorden op meerdere vragen.

Kunnen campers vrij parkeren zonder bang te zijn voor boetes?

De bevoegdheid om parkeren te reguleren ligt bij de gemeentebesturen. De Spaanse verkeerswet (Ley de Seguridad Vial) en artikel 93.1 van het Algemeen Reglement voor Verkeerscirculatie (Reglamento General de Circulación) geeft deze bevoegdheid aan de gemeentebesturen.

Gemeenten kunnen parkeerplaatsen voor campers aanwijzen en kunnen beperkingen opleggen aan het parkeren van campers, zoals beperkingen op de locatie waar campers mogen parkeren, beperkingen op de tijd dat campers mogen parkeren en beperkingen op de manier waarop campers mogen parkeren (bijvoorbeeld in de rijrichting of haaks op de stoep).

Is een instructie een norm?

Een instructie is een organisatorische norm die gericht is op de leden van een organisatie, in dit geval de leden van de Dirección General de Tráfico (DGT). Het is een verplichte norm voor de leden van de DGT, de provinciale hoofdkwartieren en de Guardia Civil-agenten, maar niet voor de lokale politieagenten die vallen onder de gemeentelijke verordeningen. Verschil tussen een instructie en een norm:

 • Norm: Een norm is een algemene regel die van toepassing is op iedereen.
 • Instructie: Een instructie is een specifieke regel die gericht is op een bepaalde groep mensen.

In het geval van de DGT is deze bevoegd om instructies te geven aan haar leden. Deze instructies zijn bindend voor de leden van de DGT. De instructies zijn niet bindend voor andere instanties zoals de lokale politie. Een instructie is dus een soort norm, maar het is geen norm in de algemene zin van het woord. Het is een specifieke regel die gericht is op een bepaalde groep mensen en die niet van toepassing is op iedereen.

Moeten boetes bij de DGT worden ingediend?

De DGT heeft, binnen de bevoegdheden die haar wordt toegekend door de Spaanse verkeerswet (Ley de Seguridad Vial), niet de bevoegdheid om het gedrag van de gemeentebesturen te controleren of te beboeten. We kunnen de DGT om informatie verzoeken om de argumenten die we bij een gemeentebestuur indienen te versterken. We hoeven echter geen klacht in te dienen bij de DGT.

Zijn borden die het parkeren van campers verbieden legaal?

Ja, borden die het parkeren van campers verbieden zijn legaal, mits ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De borden moeten duidelijk zichtbaar zijn.
 • De borden moeten voldoen aan de norm NUNE 217-1:2019.
 • De borden moeten een pictogram van een camper bevatten.
 • De borden moeten een tekst bevatten die het parkeren van campers verbiedt.

Er zijn twee soorten borden die het parkeren van campers kunnen verbieden:

 • Verbodsborden: Deze borden verbieden het parkeren van alle voertuigen, inclusief campers.
 • Beperkende borden: Deze borden verbieden het parkeren van bepaalde voertuigen, inclusief campers.

Als er geen pictogram van een camper op het bord staat, dan is het bord niet van toepassing op campers. 

De Dirección General de Tráfico (DGT) is bezig met het herzien en actualiseren van de borden. Het is mogelijk dat er in de toekomst een nieuw bord komt dat specifiek het parkeren van campers verbiedt. In de tussentijd is het belangrijk om de lokale parkeerregels te controleren. Als je een bord ziet dat het parkeren van campers verbiedt, dan moet je je aan dit bord houden.

De toekomst van camper parkeren in Spanje: van instructie naar wet

De sleutel tot de toekomst van camper parkeren in Spanje ligt in het verheffen van de huidige instructie PROT 2023/14 tot wet. De Spaanse regering is bezig met een hervorming van het Algemeen Reglement voor Verkeerscirculatie (Reglamento General de Circulación) en heeft met de kampeerindustrie (ASEICAR) afgesproken om de tekst van de instructie in de nieuwe wetgeving op te nemen. Wat betekent dit?

 • De regels voor camperparkeren worden duidelijker en consistenter.
 • Gemeentebesturen moeten hun verordeningen aanpassen aan de nieuwe wetgeving.
 • Camperaars hebben meer zekerheid over waar ze wel en niet mogen parkeren.

Totdat de instructie een wet is, hebben de gemeentebesturen nog steeds de bevoegdheid om het parkeren van campers te verbieden.

Wat zijn de voordelen van het verheffen van de instructie tot wet?

 • Meer duidelijkheid voor camperaars: De regels voor camper parkeren zijn nu verspreid over verschillende documenten, wat het moeilijk maakt om ze te begrijpen. De nieuwe wetgeving bundelt alle regels in één document.
 • Minder conflicten: De nieuwe wetgeving kan helpen om conflicten tussen camperaars en gemeentebesturen te verminderen.
 • Stimulering van toerisme: Het campertoerisme is een belangrijke economische sector in Spanje. De nieuwe wetgeving kan deze sector helpen te groeien.

Wanneer wordt de instructie een wet?

De exacte datum is nog niet bekend, maar de hervorming van het Algemeen Reglement voor Verkeerscirculatie is al in gang gezet.

Ga naar de inhoud