Dit zijn de meest toegankelijke steden van Spanje?

Dit zijn de meest toegankelijke steden van Spanje?
Beeld: via canva.com

Dit zijn de meest toegankelijke steden van Spanje?

In deze moderne tijden is toegankelijkheid een essentiële factor voor een inclusieve en rechtvaardige samenleving. Het streven naar gelijke kansen en deelname voor iedereen, ongeacht hun fysieke of mentale beperkingen, is niet langer een ideaal, maar een noodzakelijke realiteit. De Index van Toegankelijkheid is een krachtig hulpmiddel om de vooruitgang op dit gebied te meten en te evalueren in Spanje.

Madrid schittert als de meest toegankelijke stad van Spanje, volgens de Indice de Accesibilidad e Inclusion. Deze prestatie weerspiegelt de niet-aflatende inspanningen van de hoofdstad van Spanje om een voorbeeldige, inclusieve omgeving te creëren voor al haar inwoners en bezoekers. Madrid wordt gevolgd door de grote steden Zaragoza, Málaga, Barcelona en de kleinere stad Ávila.

Deze index van de Fundación Once en Idencity heeft de toegankelijkheid in vijf steden bestudeerd: Zaragoza, Madrid, Barcelona, Ávila en Málaga. Deze steden worden gezien als modellen voor andere Spaanse gemeenten vanwege hun omvang en demografische kenmerken.

Het doel van de index is om de toegankelijkheid te beoordelen en de vooruitgang in de integratie van mensen met een beperking in het stadsleven te volgen. Hierbij worden de bruikbaarheid van gebouwde omgevingen, digitale omgevingen en processen of diensten in alle delen van de stad geanalyseerd. Elke onderzochte stad heeft kenmerkende sterke en zwakke punten, evenals specifieke gebieden van het stadsleven waar mogelijkheden tot verbetering zijn.

Als het gaat om mobiliteit presteert Málaga het beste met 70%, terwijl Ávila naar voren komt als de stad met de meeste ruimte voor verbetering met slechts 41%. Het gemiddelde ligt op 57,5%.

De categorieën Parkeren en het gebruik van privévoertuigen en Reizen en voetgangersinfrastructuur vertonen grote verschillen en behoren tot de categorieën met de laagste scores (respectievelijk gemiddeld 56% en 57%). De gemiddelde prestatie in de categorie Openbaar Vervoer is iets hoger (60%) en meer consistent tussen steden.

In de dimensie van werkgelegenheid wordt gekeken naar de integratie op de arbeidsmarkt en de arbeidsomstandigheden. Deze dimensie behaalt de laagste gemiddelde score van de Index, namelijk 51%. Dit benadrukt de problemen die mensen met een handicap op de werkvloer hebben. Alleen Madrid en Ávila behalen een nalevingspercentage van iets meer dan 50%.

Ga naar de inhoud