Komt er een verbod op woningaankopen door buitenlanders op de Canarische Eilanden?

Komt er een verbod op woningaankopen door buitenlanders op de Canarische Eilanden?
Beeld: via canva.com

Komt er een verbod op woningaankopen door buitenlanders op de Canarische Eilanden?

De Canarische Eilanden hebben altijd een sterke aantrekkingskracht gehad op buitenlandse kopers op zoek naar een droomvakantiewoning of een permanente verblijfplaats in een zonnig paradijs. Terwijl deze toenemende vraag naar vastgoed op de eilanden de lokale economie stimuleert, hebben sommige beleidsmakers hun zorgen geuit over de impact hiervan op de betaalbaarheid van huisvesting voor de lokale bevolking. De regionale overheid van de Canarische Eilanden overweegt nu om de aankoop van woningen door buitenlanders te beperken.

De regionale premier van de regering van de Canarische Eilanden heeft verklaard dat het tijd is om met de EU te onderhandelen over de mogelijkheid om de aankoop van woningen door buitenlanders te beperken op de Spaanse archipel.

De regionale premier heeft benadrukt dat zijn regering al opdracht heeft gegeven voor de relevante juridische studies om haar voorstel, dat na de verkiezingen van volgend jaar juni naar voren komt, uit te kunnen leggen aan de nieuwe Europese Commissie. Dit proces lijkt lang te duren, omdat niet alleen de eilandsraden moeten meedoen, maar het centrale bestuur in Madrid en Brussel het laatste woord zullen hebben.

Na de berichtgeving in de kranten over het voorstel om woningaankopen door buitenlanders te beperken, heeft de Europese Commissie voorzichtig gereageerd. Brussel waarschuwt de Canarische Eilanden dat het beperken van woningaankopen door niet-ingezetenen dwingende redenen van algemeen belang vereist. Het beperken van het recht van niet-ingezetenen om een huis te kopen op het grondgebied van de Europese Unie is in principe in strijd met de EU-regels die de vrijheid van beweging beschermen.

De Europese Commissie benadrukt dat er zeer zorgvuldig moet worden gekeken naar eventuele beperkingen op het verwerven van onroerend goed door niet-ingezetenen, aangezien dit in strijd kan zijn met de fundamentele principes van de EU. Het is belangrijk om rekening te houden met de regels en wetten die gelden binnen de Europese Unie en ervoor te zorgen dat eventuele maatregelen in overeenstemming zijn met deze regels.

Het is dus essentieel dat de Canarische Eilanden en andere regio’s die soortgelijke maatregelen overwegen, zich bewust zijn van de mogelijke juridische implicaties en de noodzaak om in overeenstemming te handelen met de EU-wetgeving. Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen het beschermen van de belangen van de lokale bevolking en het respecteren van de regels en waarden van de Europese Unie.

In Spanje wordt opnieuw gesproken over een mogelijk aankoopverbod voor niet-ingezetenen, wat eerder in 2023 ook al ter sprake kwam op de Balearen eilanden. Destijds heeft de Europese Commissie benadrukt dat zo’n verbod niet zomaar kan worden ingevoerd, iets wat destijds ook door de Spaanse centrale regering is bevestigd. Het is dus niet de eerste keer dat dit onderwerp ter discussie staat en het blijft een complexe kwestie vanwege Europese wetgeving en nationale belangen.

Ga naar de inhoud